BERABER ÇALIŞMAYA HOŞ GELDİNİZ
...

İÖ4/MATEMATİK/TEST3.1/ÇIKARMA İŞLEMİ-1


1. 7-5 = 2 eşitliğini hemen herkes kolayca bulabilir.7/ tane kibrit çöpü alıp da bunlardan 5 tanesini bir başka yere koyar veya 5 çöpü tutuşturup çöp tenekesine atarsak kalan kibritler bellidir.Ancak 5 kibritmiz var iken bunlardan 7 tane alamayız.

Bu ne anlama gelir?

a) Çıkarma işlemi yanlış tanımlanmıştır.
b) Çıkarma işlemi tüm doğal sayılar arasında tanımlıdır ve bir doğal sayı ile sonuçlanır.
c) Çıkarma işlemin üzerinde işlem yapılan tüm sayılar için tanımlı olması isteniyorsa doğal sayıları genişletmek ve olumsuz (negatif, eksi işaretli) doğal sayıları da düşünmek gerekir.
d) Çıkarma işlemi zor bir işlemdir.
2. Küçük sayılardan büyük sayıları nasıl çıkarırız?

a) Küçük sayıyı büyük sayıya eşitleyene değin bir kaynaktan borç alırız. Aldığımız borç (- işaretli) işlemin sonucudur.
b) Böyle bir işlem yapılamaz.
c) Küçük sayıyı büyük sayıdan daha büyük yaparız.
d) Büyük sayıdan küçük sayıyı çıkarırız ve sonucu yazarız..
3. Çıkarma işleminin özelliklerinden biri çıkan ile farkın toplamının eksilen sayıya eşit olmasıdır. Diğer bir özelliği ise ... .a) Eksilen, çıkan ve farkın birlikte toplanması eksilenin 1 katına eşittir.
b) Eksilen, çıkan ve farkın birlikte toplanması eksilenin 2 katına eşittir.
c) Eksilen, çıkan ve farkın birlikte toplanması eksilenin 3 katına eşittir.
d) Eksilen, çıkan ve farkın birlikte toplanması eksilenin 4 katına eşittir.
4. Bir çıkarma işleminde eksilen çıkandan iki büyük ise fark kaç olur?

a) bulunamaz
b) 4
c) 2
d) her sayı olabilir
5. 6 basamaklı en küçük sayıdan 4 basamaklı en büyük sayı çıktığında kaç kalır?

a) 1
b) 11
c) 9991
d) 90001
6.
Bu soruda durum verilmemiş ayrıntılara bağlı olarak değişir.
Eğer renk ayrımı ve diğer olası değşiklikler ayırt edilmeksizin tüm birim kareler eşit "nesne"ler olarak varsayılırlarsa üstteki resim de 101-99 çıkarma işleminin bir somut örneği olarak algılanabilir.
Alttaki resimde renk farkı yoktur.
Somut örnek olması için tüm birim karlerin eşit kareler olarak algılanmaları ve/veya değerlendirilmeleri gerekir.
101 sayısı 99 sayısından büyüktür. Aralarındaki farkı bulmak da zihnimiz için kolaydır çünkü 99 sayısının üstüne iki daha saydığımızda 101 ettiğini kolyca görürüz. Ancak kurallı bir çıkarma işlemi yapmamız istenildiğinde büyük sayının birler basamağındaki sayının da onlar basamağındaki sayının da küçük sayınınkilerden büyük olduğunu görürüz.
Basamaklar arasında kaydırmalar yaparak, yani yüzlük ve onluk bozarak yaptığımız işlemin olası bir somut resmi aşağıdakilerden hangisidir?a) Üstteki resim.
b) Alttaki resim.
c) Her ikisi de değildir.
d) Her ikisi de olasıdır.
7. Gerek küçük bir sayıdan daha büyük bir sayıyı çıkarırken, gerekse rakamsal değeri küçük olan bir basamaktan rakamsal değeri büyük olan aynı basamaklı bir sayıyı çıkarırken bir nevi bir yerden diğer bir taşıma işlemi yaparız.
Bu iki taşıma işlemi arasındaki fark nedir?

a) Fark yoktur.
b) Çok değişik işlemlerdir, kıyaslanamazlar.
c) Birinde taşıdığımız elimizde var iken diğerinde yoktur, zihinsel olarak taşırız.
d) İkinci taşıma işlemi kolaydır.
8. İki sayının farkı 128’dir. Eksilenden 30 çıkarıp, çıkana 23 eklersek yeni fark kaç olur?

a) 135
b) 121
c) 181
d) 75
9. 3 katının 40 fazlasının %60'ının 50 eksiği 100 olan sayı kaçtır?

a) 35
b) 70
c) 105
d) 200/3
10. 6 basamaklı rakamları birbirinden farklı en küçük tek sayı ile 4 basamaklı en büyük çift sayının farkı kaçtır?

a) 92347
b) 92348
c) 113458
d) 113459
11. Çarpma ile toplama arasındaki ilintiye benzer bir ilinti de bölme ile çıkarma arasında vadır.

55 - 6 - 6 -6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 = 1 eşitliğinin bölme işlemi olarak karşılığı hangisidir?

a) 55/6 = 9 ve kalan 1
b) 55/9 = 6 ve kalan 1
c) 55/9 = 6
d) 55/6 = 9
12. Hangi şık en küçük sonucu verendir?

a) 349 - 223
b) 562 - 441
c) 883 - 761
d) 1751 - 1639
13. Bu soruyu ve ardıl iki soruyu aşağıdaki şekle göre yanıtlayınız.

Kırmızı sayıdan mavi sayılar çıkarılırsa sonuç ne olur?a) 366
b) 281
c) 279
d) 359
14. Kahverengi çerçeveli sayılar toplamından turuncu çerçeveli sayıların toplamı çıkarılırsa sonuç kaç olur?

a) 2010
b) 1100
c) 1010
d) 1095
15. Yeşil çerçeveli sayıların toplamından sarı çerçeveli sayıların toplamı çıkarılırsa sonuç kaç olur?

a) 166
b) 176
c) 165
d) 185
16. Bildiğimiz dört temel işlemden hangilerinde işlem işareti yerinde kalırken işleme giren sayıların yerleri değiştirilirse sonuç değişmez?

a) Toplam
b) Toplama ve çıkarma
c) Toplama ve çarpma
d) Toplama, çarpma ve bölme
17.
Bu soruda da 6. soru benzeri bir durum söz konusudur.
Tüm kareler bir nesne olarak düşünülür ve renk ayrımı yapılmazsa ... seçenek vardır. Eğer renk ayrımı söz konusu ise en üst en sol kare için 9 seçenek söz onusu olur. Bunun ardılı, en üst orta kare, için 8 seçenek vardır ve işlem böyle sürer.
Yanıtlar renk ayrımı yapılmaksızın tüm karelerin birer nesne olarak değerlendirildiklerine işaret etmektedirler.
Alttaki şekilde 101 ve 90 için verilenleri sabit kabul edersek kaç değişik 9 oluşturma olasılığımız vardır?a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
18. 8056 - 497 = ? işlemini yanıtlamak için en kolay yol hangisidir?a) Her iki sayıya da, hem eksilene hem de çıkana, 3 eklemek ve 8059 - 500 işlemini yapmak.
b) Resimde solda gorulen "onluk-yüzlük bozma" yontemini uygulamak.
c) Resimde sağda gorulen ... yontemini uygulamak.
d) Sayıları dogrudan birbirinden çıkarıp sonucun eksi olması halinde bu sonucu bir soldaki basamağa eklemek.
19. 8000008 - 2202020 işleminin sonucu kaçtır ?

a) 5777972
b) 5700008
c) 5700012
d) 5797988
20.
Burada en koly yol c şıkkında verrilen yoldur. Ancak bu işlemin zihinden yapılması çok zordur. Doğru olarak yapılması çok zordur.
Zihinden yaparak zaman kazanmaya çalışanlar hata olasılıklarını artırırlar. Bellek gücü yeterince iyi olanlar bu yolu denerlerse zaman kazanırlar ve kolay yapmış olurlar.
8000008 - 2002020 işleminin sonucunu doğru olarak hesaplamanın en kolay yolu hangisidir?

a) İki sayıyı alt alta yazıp çıkarma işlemini kurallarına göre yapmak.
b) 8 milyondan iki milyon çıkarmak.
c) 8 milyondan iki milyon çıkardıktan sonra iki bin daha çıkarıp on iki daha çıkarmak.
d) "a" ve "c" şıklarının ikisinden birini kendi becerilerimiz dikkate alarak uygulamak.
21.
Burada en kolay yol 20 sayı olduğunu ve sırayla sürdürüldüğünde her ardışık ikilinin "-1" ile sonuçlandığını görebilmektir.
Birden yirmiye kadar olan ardışık tam sayıları bir artı bir eksi işareti ile topladığımızda sonuç kaç çıkar?
(1-2+3-4+5-6+7-8+9-10+11-12+13-14+15-16+17-18+19-20=?)

a) 20
b) -10
c) -20
d) 0
22.
Burada bir'den otuz'a kadar olan sayıları toplayıp bu toplamdan bir'den altı'ya kadar olan sayıların toplamının on katını çıkarmak gerekir.
Bir'den otuz'a kadar olan ardışık tam sayılar toplanırken bunların arasında beş ile tam bölünebilenler toplanmayıp da çıkarılırlarsa sonuç ne olur?
(1+2+3+4-5+6+7+8+9-10+11+12+13+14-15+16+17+18+19-20+21+22+23+ 24-25+26+27+28+29-30 =?)

a) 255
b) 360
c) 465
d) 423
23. 111111111 - 99999999 = ?

a) 11111112
b) 11111111
c) 11111110
d) 22222222
24. 888888888888888 - 99999999999999 = ?

a) 777777777777779
b) 888888888888889
c) 788888888888889
d) 99999999999999
25. Bir yük gemisinde 80.000 ton yük var. Limana yanaştığı zaman 29,400 ton yük boşaltıyor. Ama, kalan yükün 1/2'si kadar da yük alıyor. Buna göre yükü kaç kg. azalır?

a) yükü azalmaz, artar.
b) 3,100
c) 310,000
d) 3,100,000
This is the feedback!
TEST BAŞLANGICINA DÖN