anaresim
Test-Dr.Com  e-Avukatınız
e-BURO.

EKIBIMIZ

TESTLER

GUNCEL

ILETISIM
TOKMAK


ELEKTRONİK NOTERLİK HİZMETLERİ (e-NOTER)

* Toplum çıkarları açısından adil olduğu kabullenilen bir dengenin bireysel/grupsal çıkarlar kaynaklı olarak değiştirilmesi durumunda bu durumdan zarar gören taraf yasal haklarını korumak ve dengenin yeniden tesisini ister.
* Burada ilk yapılması gerekenler karşı taraf ile dava açılmaksızın uzlaşmanın sağlanmasıdır. Bu tür girişimlerin delillendirilmeleri ise gerektiğinde daha ilerideki girişimlerin başarıları açısından yararlıdır.
* Optimal toplusal denge durumunun sağlanması olarak algılayabileceğimiz adaletin çabuk, kolay ve ucuz olarak gerçeklenmesi toplumsal ilerlemeye itici güç sağlar.
* Teknolojik ilerlemelerin toplumsal düzen lehine kullanılmalarını potansiyel işgücü var iken geciktirilmesi potansiyeli olumsuza yönlendirir.

Tüm yukarıdaki aksiyomatik saptamalar doğru iseler noterlik hizmetlerinin elektronik olarak verilebilmelerinin yararı açıktır. Ancak önündeki bilgisayarı hizmet için değil de daha değişik amaçlar için kullanmayı yeğleyen personel ile bunun nasıl yapılabileceği de cidden yeniden düşünülmeli ve düzenlenmelidir.
Bu noktada e-noterlik kavramı ve bunun geliştirilmesi konusunda şimdilik linkler vermekle ve az yazmakla yetinilmesi doğru olur.


Noter Görüşü
Görüş2
Görüş3
A. Ü. Hukuk Fak.'den Noter Görüşü

* Görüş azlığı dikkat çekmektedir.
* Noter görüşü biraz aşırı muhafazakardır. Yalnızca her bir noterin ayrı ayrı hizmet satın alıp altyapı kurmasıyla hizmet vermek ve bu hizmetin yükünü T.C. vatandaşlarına yükleyerek geçim sağlamak gerçekten muhafazakar bir görüştür.
* Hizmetlerin de facto, istimi arkadan gelsin denilerek, verilmeye başlaması suların durulduğu noktanın belirlenmesinde etkin olacaktır.
* Akılcı olan noktada, yani noterlerin birlikte ortakça kullandıkları bir/bir kaç adet her yerden erişilebilir ve güvenilir veri depolama merkezinden depolama noktasında suların durulacağı kestirilebilir.
* Depolama merkez(ler)inin özel girişimci tarafından işletilmesi mutlaka maliyet düşürücü olacaktır.


e-BURO
EKIBIMIZ
TESTLER
GUNCEL
ILETISIM
Copyright © HER HAKKI SAKLIDIR. ISMAIL GERMAN Kullanım Usulü | Özellik Politikası
my drain is blocked
drainage stafford
area
blockages fixed
click here for
www.envirorod.co.uk
drain cleaning
Scuba Diving KhaoLak
Daytrips to Similans
Liveaboards 4-6 days
Jewelry Logo Casting
custom designs, logo
rubber mold &master
High quality link
building service
for
top SEO results.