anaresim
Test-Dr.Com  e-Avukatınız
e-BURO.

EKIBIMIZ

TESTLER

GUNCEL

ILETISIM
TOKMAK

YORUM

Lınk-YORUM
Hak, haklılık ve haksızlık göreli kavramlardır ancak kişi/grup bir haksizlıkla karşılaşmak üzere olduğunu ve ya karşılaştığını düşündüğünde huzuru kaçar. Bu haksızlığı önlemek veya kendi aleyhine oluşmuş olduğunu sandığı dengeyi düzeltmek ister.
Karşısında üç seçenek bulur:
1. Haksızlığa bizzat etkiyle ve kendi gücü ile orantılı bir tepki vermek; bu şekilde yeni dengeyi oluşturmak.
2. Dengeyi araya gerektiğinde kendi dışında var olan ve olası güçler koymak suretiyle, karşı tarafla anlaşmayı sağlayarak düzeltmek.
3. İçinde yaşadığı toplumun toplumsal dengeyi, huzuru ve gelişmeyi sağlamak için kurmuş olduğu kurumlara ve/veya bu kurumların ön uç temsilcilerine başvurarak dengenin sağlıklı bir şekilde yeniden sağlanmasını ister.
Bu seçenekler arasında en ideal olan yerleşik ve kabullenilen bir kurumsal yapı tarafından dengenin düzeltilmesidir. En güç olan da budur.
Dava konusunun, yasama erkinin koymuş olduğu konuya ilişkin yasaların, konu ile ilintili daha önce verilmiş olan yerel mahkeme ve üst mahkeme kararlarının bilinmeleri değerlendirilmeleri ve davanın bütün bunların birlikte değerlendirilmeleri ile açılması önem taşır.
Yorum başlığı altında be çerçevede, özel olarak anlaşılan da budur. Konunun açılması ilgili bölüde yapılmaktadır.


DAVA BİLGİSİ

Lınk-DAVA BİLGİSİ
Her toplum içerisinde denge bozukluklarını düzeltme mekanizması bulunur. Bu ya otoritesi ve/veya hak bilirliği kabullenilen bir kişi/grup ya da toplumun geliş- miş olması halinde bir kurumsal yapıdır.
Özelikle birey sayısının çoğalmasıve yaşanan eğemenlik alanının genişlemesi ile yapılar kurumsal nitelik kazanmış ve bu kurumlara başvuru da kurum organ- larına, ön uçta hizmet veren kurum organlarına başvuru şekline dönüşmüştür.
Hukuki başlangıç yorumu ardından bir dava açılmasına karar verildiğinde bu davanın hangi mahkemede açılacağı konusunda da karar vermek gerekir. Bu amaçla hangi mahkemenin hangi tür davalara baktığını, yani başka bir deyişle toplumsal hukuk sisteminin ana hatlarını bilmek gerekir.

Türk Hukuk Sistemi verilen bu bağlantıda İstanbul Basın Savcısı sn. Cevat Özel tarafından güzelce özetlenmiştir.
Ayrıca ilgili yerel mahkeme sayısı birden fazla ise bunların içerisinden de akılcı bir seçim yapmakta pratik yarar gözlenmektedir.
Konu hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler ilgili test-dr.com sayfasına (dava bilgisi) da bakabilirler.

DAVA YÖNETİMİ

Lınk-DAVA YÖNETİMİ
Dava genelinde oldukça uzun bir süreçtir, bir kaç duruşmada bitmez. Her duruşma sürecin gelecekteki seyrine ilişkin ip uçları verir.
Bu seyri iyi izlemek ve her duruşmaya has olarak hangi konularda bilgi ve deneyimleri ile ön plana çıkan hangi avukat ve hatta duruma göre birden fazla avukatlar ile duruşma öncesi yorum ve tahminler yapılması gerektiği üzerinde doğru kararlar vermek gerekir.
Yine gelecek ilk duruşma ya hangi özellikleri taşıyan hangi temsilci veya temsilcilerinizin katılması gerektiği de iyice düşünüp yorumlanarak alınması gereken bir karardır.
Bunu maddi gücünüz çok yüksek değil ise sizin gerçeklemeniz olanaksızdır denebilir. Davada birden fazla avukat ile temsil edilebilirsiniz, bunun önünde yasal bir engel yoktur. Ancak vereceğiniz her bir vekalatnamenin bile en azından 100 T.L. dolayında bir gider anlamlı olduğunu anımsamakta yarar vardır.
Test-dr.com bu tür sizin için en akılcı kararların oluşturulmaları ve en doğru edimlerin gerçeklenmeleri konularında güvenebileceğiniz bir destekçiniz olacaktır.

SİZE ÖZEL

Lınk-SİZE ÖZEL
Davacı, davalı veya vekil olarak adliyeye yolu düşen her birey bir dizi yazışma yapar. Dava gereçkte bu yazışmalardır ve bunların dilenildiği an internete bağlı bir bilgisayar üzerinden izlenilmeleri büyük kolaylıktır.
Dava vekilleri , avukatlar, bir sekreterin de giderlerini karşılayamayacak kadar kazanıyor olabilirler. Veya bir sekreteri tam gün istihdam ettirecek iş kapasiteleri olmayabilir. Var olan sekreter de bu yazışmaları istenildiği ab Internet'ten izlenebilecek biçimde saklama becerisinden yoksun olabilir.
Yıllarca süren bir dava sırasında ev değiştirmiş olabilirsiniz. Veya bir dosyayı nereye koyduğunuzu unutmuş olmanız olasıdır. Dosyanız bir kaza geçirmiş örneğin ansızın bastıran bir yağmurla ıslanmış olabilir.
Tam bittiğini düşünüp de ilgili tüm vesikaları yok ettiğiniz bir dava bir nedenle yeniden gündeme gelebilir.
Test-dr.com bu vb. durumlarda sizin yanınızda olacak ve tüm evrakın bir kopyasını kendi belleğinde saklamanız için size bir alan ayıracaktır. İlişkin hizmetleri de yüklenecektir.
e-BURO
EKIBIMIZ
TESTLER
e-NOTER
ILETISIM
Copyright © HER HAKKI SAKLIDIR. ISMAIL GERMAN Kullanım Usulü | Özellik Politikası
Learn from the
experts at the
automotive insider
make money from
the internet
fast
right now.
check electronic

cigarette
visit make a large
amount of money
quickly