anaresim
Test-Dr.Com  e-Avukatınız
e-BURO.

EKIBIMIZ

TESTLER

GUNCEL

ILETISIM

DAVA YÖNETİMİ

ANALİZ

Davalarda her tarafın amacı kazanmaktır ve kazanan karar vericiyi, hakimi, en iyi yorumlayarak haklılığı konusunda ikna eden taraf olur. Bu ikna zaman zaman faullü davranışlarla birlikte de olsa, genelinde kayda geçen sözler, davanın diğer somut delilleri yanında, davanın belkemiğini oluştururlar.
Bu nedenle Yunus Emre'nin "Sözünü bilen kişinin işini sağ ede bir söz" dizesi hep anımsanmalı ve söylenecek sözler özenle seçilerek söylenmelidirler. Çok taraflı katılımcıların yer aldığı bir süreci tamamen önceden planlamak olası değildir ancak dava vekili kendi analizini ve planını önceden yapmalı, tarafları bu plan çerçevesinde görüş bildirmeye yönlendirmeye olabildiğince çaba harcamalıdır.
Analiz işleminin belkemiği daha önce verilen ve aşağıda yinelenen şemadadır.Deliller, tanık ifadeleri, bilirkişi raporları, başka yerel mahkemelerce konuya ilişkin verilmiş kararlar, üst mahkeme kararları vb. kaynaklar arasındadırlar. Bu şemaya gelişen teknoloji ve işin bizdeki pratiğine koşut bazı eklemeler yapılmalıdırlar:
1. Davanın kazanılma olasılığı hesaplanarak müşteriye bildirilmelidir.
2. Dava maliyeti hesaplanarak müşteriye bildirilmelidir.
Maliyet kabul görmediğinde aynı blok üzerinden bazı seçeneklerin değişimiyle yine geçilerek yeni bir kazanma olasılığı-maliyet tablosu müşteriye sunulabilir.

AKIŞ DİYAGRAMI

Söz edilen eklemelerin ardından oluşan akış diyagramı aşağıdaki şekilde verilmektedir.

e-BURO
EKIBIMIZ
TESTLER
GUNCEL
ILETISIM
Copyright © HER HAKKI SAKLIDIR. ISMAIL GERMAN Kullanım Usulü | Özellik Politikası
top ways to make
money on the
internet
see schnell online
geld
verdienen
Thailand-to-do.com
Places, Faces, Fun
Search our database
Submit your website
Gain SEO freedirecto
rysubmit.com