Halloween Sales, Save Up to 50% + Free shipping
Register.com Hosting 125x125
Over 1500 products from Teacher Created Resources
Over 1500 products from Teacher Created Resources


ClickN KIDS Beginning Reading & Spelling Programs
ClickN KIDS Beginning Reading & Spelling Programs
ClickN KIDS Beginning Reading & Spelling Program$4.99/month Websites at Network Solutions!
FREE .MOBI with a goMobi� Mobile Website Take your business mobile with the nsMobile� suite
Try the new 5-Factor Snack bars
gb
     Test     
-Dr.
com
hz

6. SINIF / MATEMATİK TESTİ / GEOMETRİ (ÇEVRE ve ALAN) 7.1.1

MATEMATİK KOLAYDIR, YETER Kİ ÇALIŞINIZ. ÇALIŞINIZ Kİ KAZANINIZ.
BU SINAV KOŞULLARINDA ÖNEMLİ OLAN BİLMEK DEĞİL "ÇABUK YAPABİLMEKTİR"

BAZI SORULARIMIZ GERÇEKTEN ZORDURLAR; ANCAK ÇOK ZEKİ ÖĞRENCİLERİN ÇÖZEBİLECEĞİ TÜRDEN SORULARDIRLAR. SİZİN İÇİN "ÇOK ZOR" İSE ATLAYIP DİĞER SORULARA GEÇİNİZ!
ÇÖZEMEDİĞİNİZ VEYA İLGİNÇ BULDUĞUNUZ SORULARI http://bdegitim.freeforums.org 'DA TARTIŞABİLİRİZ .
 GEOMETRİ
    ♦ 
Biz aslında geometriye iyi bir başlangıç yaptık, kavramların büyük çoğunluğunu ve uygulamalarını daha 4. sınıf testlerimizde 6. hatta 7. ve 8. sınıf düzeyinde işledik.
    ♦ İnsanlık pratiğinin bize gösterdiği ise malesef geometri bilgilerinin pek de uygulanmadığı. Ne trafikte ne de yaşamımızda uygulamıyor olmamızın bilançosu bayağı ağır.
    ♦ Yer ölçümü anlamlı olan ve Rousseau'ya göre arazi paylaşım anlaşmazlıklarının/mal sahibi olma hırsının gelişmesinde önemli rolü olduğu savunulan bu bilimi bu testlerimizle biraz daha ileri düzeyde tanıtmayı amaçlıyoruz.
<
1. Aşağıda görülen 4 geometrik şekilden çevre/alan oranı en küçük olan hangisidir ?

!


a) I
b) II
c) III
d) IV
Her şeklin çevre uzunluğunun aynı olduğunu varsayabiliriz, bize sorulan orandır .
Kare ve dikdörtgen karşılaştırıldıklarıda 2·(a+b)/a·b ile 4·a/a2 = 4/a karşılaştılılıyor demektir.
Birim uzunluk o şekilde seçilebilir ki a+b = 1 olsun.
Bu 2·(a+b)/a·b ile 4·a/a2 = 4/a karşılaştırılıyor demektir.
Sonuçta 1/[2·(1-a) ile 1 karşılaştırılıyor demektir ve a<1 olduğı için, a=1/2 dışında, 1 daha büyük olur.
Üçgenin zaten şansı yoktur. Kare-daire karşılaştmasını düzgün çokgen kenar sayısını artırmakla ne olacağını tahmin ederek yapınız. .
2. Şeklin çevre/alan oranı ne olur ?

!


a) 1
b) 1/2
c) 3/2
d) 4/3
6. sınıfta artık 3,4,5 ve 5,12,13 üçgenlerini, bunların dik üçgenler olduklarını ve kısa kenarkları karelerinin toplamının uzun kenar karelerine eşit olduğunu biliyorsunuz ve bilmelisiniz.
Şeklin alanı da çevresi de yalnızca bir üçgen için alınsa, oran değişmez. Üçgenlerden birinin çevresi ise 5+12+13 = 30 (birim) , alanı ise (5·12)/2 = 30 (birim2 olmaktadır.
3. Üçgenin orta noktada olan tepe noktası (altta) 1 cm sağa kaydığında çevre/alan oranı ne kadar değişmektedir ?

!


a) 0.001
b) 0.01
c) -0.001
d) -0.01
Tepe noktası ortada iken çevre/alan = 36/60 = 3/5 .
Tepe noktası kaydığında artık Pisagor teoremi kullanılmalıdır: Soldaki üçgenin hipotenüsü (122+62 = 180'in kare kökü yani 13.41 cm. dir ve bu şekil üzerinde de verilmiştir . Yeni çevre (26.06+10) cm. = 36.06 cm. dir.
Değişim = 36/60 - 36.06/60 = ...
4. Bir önceki soruda çevre sabit tutulup da aynı tepe noktası kaydırılması yapılırsa nokta aşağıda verilen hangi yönde kayma gösterir ?

a) sola, yukarı
b) sağa, aşağı
c) sağa, yukarı
d) sola, aşağı
İki nokta arası değişmediğine göre iki noktaya uzaklığı sabit olan bir eğri, elips, üzerinde hareket etme söz konusudur .
5. 3. soruda şekil üçgen kalmak koşuluyla en küçük çevre/alan oranına sahip olan şekil için tepe noktası ne kadar yukarı kaymalıdır ?

a) 2.24 cm.
b) 3.34 cm.
c) 2.84 cm.
d) 3.04 cm.
Şekil 1 kenarı 10 cm. olan bir eşkenar üçgene dönüşmelidir .
Yeni üçgenin yüksekliğini bulmak için 102-52 sonucunun kare kökü alınmalıdır .
y
6. Şekil konveksleştikçe, dışbükeyleştikçe ve düzgünleştikçe çevre alan oranının küçülmesi doğaldır. Kenarı 5 cm. olan bir kareden bir kenarı 4 cm olan bir düzgün beşgene geçildiğinde çevre alan oranı ne kadar küçülür ?

!


Yardım almak istediginizde fareyi "y" uzerine getiriniz veya "ry1/2" uzerine tıklayınız .
RY1 RY2a) %7.7
b) %6.7
c) %5.2
d) % 7.2


Karenin çevresi 20 cm. alanı ise 25 cm2 olur. Çevre/alan oranı 4/5 olur (birim dışlanmıştır). Beşgen için ry1'e bakınız .
ClickN KIDS Beginning Reading & Spelling Programs Teacher Created Resources ClickN KIDS Beginning Reading & Spelling Programs
7. ABC üçgeninin alanı kaç cm2 olmalıdır ?

!


a) 36 / √3
b) 24 / √3
c) 36 / √2
d) 24 / √2
Taban açılarından her biri 30° olan ve 3 açısı bir kenarı bilindiği için belli olan bir üçgen söz konusudur. Sorun bir yükseklik bulmaktır ve bu işlem trigonometri ile kolayca yapılabilir .
Alt solda görülen yardımcı üçgeni düşününüz. Bu eşkenar üçgendir. Yarım üçgen (mor renkli) söz konusu olduğunda hipotenüs 2 cm. kısa dik kenar 1 cm. ve Pisagor bağıntısı nedeniyle diğer dik kenar √3 cm. olmaktadır. Bu üçgen ve ABC üçgeninin yarısı (B'den AC ye dikme inilerek elde edilen yarısı) benzer üçgenler olurlar.
Bu yarım üçgende uzun dik kenar 6 cm. olur. Bu benzerlik nedeniyle kısa dik kenarın 6/√3 cm. olmasını gerektirir. Kısa dik kenar aynı zamanda ABC üçgeninin 12 cm. uzunluğundaki tabanına göre yüksekliğidir .
8. ABC üçgeninin çevresi kaç cm. olmalıdır ?

!


a) 2·√48 + 8
b) 3·√48 + 12
c) 2·√48 + 12
d) √48 + 10
Yine benzerlikten yararlanmak gerekir. B'den AC doğru parçasına dik indirmekle oluşan iki üçgenden her birinde uzun dik kenar 6 cm. olduğuna göre hipotenüs 36 + (6 / √3)2 = 36 + 36/3 toplamının kare kökü, (√48=6,9282032302755091741097853660235) olacaktır.
9. Verilen ölçüler cm. olduğuna göre koyu sarı kısmın alanı kaç cm.2 olmalıdır ?

!


a) 1653.5
b) 1535.5
c) 1723
d) 1647
52·45-"T" kısmın alanı .
13·23=299 ve 31·12.5=387.5 .
10. Koyu sarı kısmın çevresi kaç cm. olmalıdır ?

!


a) 207
b) 301
c) 289
d) 311
Sarı kısım tam bir dikdörtgen olaydı çevresi 194 cm. olurdu .
Dikdörtgenin çevresine sarı kısımda karşılığı olan, karşısındaki bölüm yine sarı kısımlı, doğru parçalarının uzunlukları toplamını ekleyiniz .
13 cm.'lik bir kısmın karşılığı yoktur, bu eklenmeyecektir.
2·23=46 , 2·(9.5+8.5)=36 ve 2·12.5=25 ise ekleneceklerdir.
11. Verilen ölçüler cm. olduğuna göre şeklin çevresi kaç cm. olur ?

!


a) 214
b) 194
c) 158
d) Bulunamaz.
Karşılığı olan "iç bükey" kısım yoktur .
y
12. Koyu sarı kısımdan alan/çevre oranı en büyük dikdörtgeni elde etmek istediğimizde oluşan şeklin kenarları hangi ölçüleri taşımalıdır ?

!


Yardım almak istediginizde fareyi "y" uzerine getiriniz veya "ry1/2" uzerine tıklayınız.

RY1 RY2a) 48 cm ve 40 cm.
b) 40.38 cm ve 48.38 cm.
c) 48.38 cm ve 48.38 cm.
d) 46.8 cm ve 46.8 cm.
Şekil alanı 2341 cm.2 olan bir kare olmalıdır. Daha fazla yardım için ry1'e bakınız.


AbeBooks.co.uk - Used, rare and out-of-print books

www.abebooks.co.uk - Used and out-of-print books
13. Koyu sarı kısımların toplam alanları A ve toplam çevreleri Ç ise A/Ç oranı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?

!


a) r/2
b) r/3
c) 2·r/3
d) 3·r/2
Bir dairenin alan/çevre oranına eşittir, daireler birbirine teğettirler (π·r2/2·π·r) .
14. Koyu sarı şekil için aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?

!


a) çevre/alan oranı maximum olan şekildir.
b) alan/çevre oranı maximum olan şekille eşdeğerdir.
c) çevre/alan oranı maximum olan şekil değildir.
d) alan/çevre oranı maximum olan şekildir.


Sınama yanılma yapmaksızın karar vermeyiniz, acele verilmiş olabilir .
15. Koyu sarı kısmın alanı kaç m.2 olur ?

!


a) 4-π/2
b) 4-π
c) (4-π)/2
d) 2-π
Basit bir çıkarma işlemi, tabii dairenin alanının bulunmasına ek olarak yapılacak ...
16. Mavi ve yeşil dolguların alanlarının karşılaştırılmaları nasıl olmalıdır ?

!


a) mavi dolgulu alanlar daha büyüktürler.
b) yeşil dolgulu alanlar daha büyüktürler.
c) yeşil ve mavi dolgulu alanlar eşittirler.
d) yeşil dolgulu alanlar mavi dolguluların 1.5 katıdır.
Şekli tam ölçekli olarak çizmeden görülmesi zor bir durumdur .
17. π=3.14 ve resimdeki dairenin çapı 10 cm. ise mavi dolgulu kesmelerin toplam alanları ne kadar olur ?

!


a) 157/3 cm2
b) 127/2 cm2
c) 177/3 cm2
d) 157/2 cm2
Daire alanının çeyreği olur .
y
18. Aşağıdaki şekilde mavi bölgenin alanı yaklaşık olarak hangi seçenekte verilmiştir ?

!


Yardım almak istediginizde fareyi "y" uzerine getiriniz veya "ry1/2" uzerine tıklayınız.

RY1 RY2


a) π·r2/6 + [r+3·r/(8·√2)]·r/(4·√2)
b) π·r2/8 + [r+3·r/(8·√2)]·r/(4·√2)
c) π·r2/8 + [r+3·r/(8·√2)]·r/(6·√2)
d) π·r2/6 + [r+3·r/(8·√2)]·r/(6·√2)
Böyle bir durumda görüşü kolaylaştırmak için ilk olarak şekli düzgün ve ölçekli olarak çizmenin yararı olur. ry1'e bakınız .
ry1'deki kırmızı bölge dışında daire kesmesi ve ikizkenar yamuk alanları ry2'e verilmişlerdir. Kırmızı bölgenin alanı da yaklaşık olarak ry2'deki sarı bölge alanı kadar düşünülebilir .
ClickN KIDS Beginning Reading & Spelling Programs Teacher Created Resources ClickN KIDS Beginning Reading & Spelling Programs
19. Çokgen bir çevrel çember içerisine yerleştirilebilir olduğuna göre içerisindeki mavi dolgulu kısımların toplam alanı için aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur ?

!


a) kıyas olası değildir.
b) toplam alanın çeyreğidir.
c) toplam alanın çeyreğinden büyüktür.
d) toplam alanın yarısıdr.
Açı küçüldükçe oransal alan büyüyecektir .
20. Altıgenin alanı kaç cm2 olur ?

!


a) 1233.45
b) 1027.33
c) 1098.77
d) 1178.87
Bir kenarı 2 cm. olan bir eşkenar üçgenin yüksekliği √3 cm. olur .
Şekildeki her bir eşkenar üçgenin tabanları 16.5 cm. yükseklikleri ise 16.5·(√3 / 2) = 14.29 cm. olmaktadır .
21. Mavi ve her tondan sarı dolgulu alanlar eşit ve 17'şer cm.2 olduklarına göre dokuzgenin alanı kaç cm.2 olur ?

!


a) 28
b) 34
c) 41
d) 42
Açık sarı üçgenin alanını bulunuz .
y
22. Dairenin çapı 12 cm. ise mavi dolgulu sekizgen kısmın alanı kaç cm2 olur ?

!


Yardım almak istediginizde fareyi "y" uzerine getiriniz veya "ry1/2" uzerine tıklayınız.

RY1 RY2a) 86.78
b) 107.35
c) 99.12
d) 101.92


Trigonometri bilgisi olan biri yarım açı formülü denen bir hesaplama ile tek bir üçgenin yükekliğini hesaplayabilir. Biz buna hazırlık yapıyoruz, ry1'e bakınız (yalnızca Pisagor teoremi kullanılmıştır).
23. Tamamıyla çizilen çokgenin çevresi kaç cm. olmalıdır ?

!


a) 27
b) 30
c) 20
d) 40
Merkez açı 18° olmalıdır .
24. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi doğrudur ?

!


a) a2+b2=c2+d2
b) a2=b2+d2
c) a2+c2=b2+d2
d) a2=b2+c2+d2
a2=x2+y2 ; c2=z2+w2 ; b2=z2+y2 ; d2=x2+w2.
a2+c2=b2+d2=x2+y2+z2+w2 .
25. a2 = ?

!


a) 27
b) 36
c) 48
d) 45
Bir önceki sorunun uygulamasıdır .
This is the feedback!

ZİYARETİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ; YARARLI OLABİLDİĞİMİZİ UMUYORUZ.
FORUMUMUZDA BİREBİR İLETİŞİMİN DAHA DA BÜYÜK YARARI OLACAKTIR !
© 2011 , İsmail GERMAN. HER HAKKI SAKLIDIR .
SİZİN İÇİN YETERLİ İSE LİNK VERMEYİ YEĞLEYİNİZ .

Share |


  
=> test-dr.com
  Logout
   LoginAbeBooks.co.uk - Used, rare and out-of-print books

www.abebooks.co.uk - Used and out-of-print books


 AKILLICA SÖYLENMİŞ SÖZLERİ
DİNLEMEYEN İNSANLARIN ÜLKELERİ
İŞTE BÖYLE PAYLAŞILIRLAR !

VoltRank: Link Exchange
Review www.test-dr.com on alexa.com
Get our toolbar!
Alexa Site Audit
1.0" LCD A2DP Bluetooth MP3 Player FM Transmitter with Caller ID Handsfree (SD/MMC/USB/2.5mm) for $14.81 + Free shipping

Card Reader MP3 Player With TF Card Support/Clip Design for $8.96 + Free shipping

USA Today

New York Times

Los Angeles Times

Times

Time (Magazine)

Newsweek (Magazine)

Nature
Think You Can Teach Abroad
Register.com SEO 300x250 banner

4GB Trendy Spy Camera Camcorder Video Recorder Watch for $32.99 + Free shipping with coupon code 4GBSPY at Mostbuying.com

Web-Based Lesson Planner
Body Fat Monitors
Network Solutions - $5.99 per month Hosting
Up to 70% off Domains at Network Solutions Take your business mobile with the nsMobile� suite
Online Reference
Dictionary, Encyclopedia & more
Word:
Look in: Dictionary & thesaurus
Medical Dictionary
Legal Dictionary
Financial Dictionary
Acronyms
Idioms
Encyclopedia
Wikipedia
Periodicals
Literature
Other languages:
by:
Real Estate Agent
for Condos and Apts
in Bangkok
Submit your website
Gain SEO freedirecto
rysubmit.com
Free Trial
35 Premium Photos
Illustrations & Font
how to make money
online
trading
binary options
visit make money

online
best work from

home
online work from

home
now trading binary

options
What is right?
What is decent?
...The Truth