gb
 
hz

İÖ 5. SINIF / MATEMATİK / TEST 5.1 / TOPLAMA 1.1

MATEMATİK KOLAYDIR, YETER Kİ ÇALIŞINIZ. ÇALIŞINIZ Kİ KAZANINIZ.
BU SINAV KOŞULLARINDA ÖNEMLİ OLAN BİLMEK DEĞİL "ÇABUK YAPABİLMEKTİR"

BAZI SORULARIMIZ GERÇEKTEN ZORDURLAR; ANCAK ÇOK ZEKİ ÖĞRENCİLERİN ÇÖZEBİLECEĞİ TÜRDEN SORULARDIRLAR. SİZİN İÇİN "ÇOK ZOR" İSE ATLAYIP DİĞER SORULARA GEÇİNİZ!
ÇÖZEMEDİĞİNİZ VEYA İLGİNÇ BULDUĞUNUZ SORULARI
 http://bdegitim.freeforums.org 'DA TARTIŞABİLİRİZ .
 TOPLAMA İŞLEMİ,

  TOPLANAN (ARTAN)  olarak adlandırılan bir sayıya

 ♦ bir başka
TOPLANAN (EKLENEN) kadar ard arda "1" eklemenin, bir başka deyişle

   ♦  artanı eklenen kadar artırmanın   
ve TOPLAM'ı bulmanın  yöntem(ler)idir.
y
1. 10'lar basamağı 0 olan 3 basamaklı bir sayı ve bu sayının rakamları sağdan sola yazılmış hali toplanılırsa toplam için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir ?

Yardım almak istediginizde fareyi "y" uzerine getiriniz veya "ry1/2" uzerine tıklayınız.

 
RY1
RY2a) 100'ler basamağı ve 1'ler basamağı rakamları toplamının 101 katıdır.
b) 100'ler basamağı ve 1'ler basamağı rakamları toplamının 199 katıdır.
c) 100'ler basamağı rakamınının 101 katıdır.
d) 100'ler basamağı rakamınının 101 katıdır.


Bunu basit örneklerden , örneğin 103+301 = 404, kolaylıkla görebilirsiniz ancak yine de resimli yardım 1'e bakınız.
y
2. 3 basamaklı bir sayı ve bu sayının rakamları sağdan sola yazılmış hali (yine 3 basamaklı) toplandığında toplamın 404 olması istenmektedir.
Buna uygun kaç sayı çifti bulunabilir ?


Yardım almak istediginizde fareyi "y" uzerine getiriniz veya "ry1/2" uzerine tıklayınız.

RY1 RY2a) 5
b) 3
c) 2
d) 7
Yüzler + birler basamakları toplamı , bir önceki sorunun yardımında görüldüğü üzere, ... .
Matematik yaklaşım için ry1'e bakınız .
Sorunun yanıtı sınama yanılma ile de bulunabilir ama ilerisi düşünülerek sorulmuştur; matematik düşünme stiline uyarlanmaya çalışınız.
3. Yasin, Temel, Dursun, Kazım ve Nail, 5 arkadaş, üzerinde üçgen(sel) sayıların bulunduğu bir platformda sırasıyla 6. ve 10. üçgen(sel) sayılar üzerinde bulunmaktadırlar.
Yasin ve Nail'in arkadaşlarının üzerinde bulundukları platformların toplamı kaç olur ?

!


a) 155
b) 109
c) 164
d) 182
n. üçgensel sayı 1'den n'e kadar olan sayıların toplamıdır.
4. Üç basamaklı sayılar içinde toplamları 219 olan kaç çift sayı vardır ?

a) 27
b) 9
c) 32
d) 10
Yanılıp da üç basamaklı sayılardan söz edildiğini göz ardı etmeyiniz.
Ayrıca örenğin 107-112 çifti 112-107 çifti ile aynıdır, iki kez saymayınız.
5. Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir ?

a) Taban , basamak ve bölüklerin tanımlanış şekilleri toplama yöntemimizi etkiler .
b) Çok büyük sayıları taban , basamak ve bölükler olmaksızın da sayıp üstüne ekleyerek toplamak olasıdır.
c) Burada olduğu gibi toplananları sırasıyal "artan" ve "eklenen" olarak tanımladığımızda yaptığımızda bir toplama işleminin artanı ve ekleneni sonucu etkilemeksizin değişebilirler.
d) Bir toplama işleminin sağlaması toplamdan toplananlardan birini çıkararak yapılır.
Toplananları artan ve eklenen olarak tanımlamak bir şekilde hangisinin ön sırada göz önüne alındığını açıklığa kavuşturur.
6. "Aşağıdaki toplamalardan kaç tanesi hatalıdır ?" sorusunu 9'ları atarak ve çift-tek denetimi yaparak yanıtlayınız .

390944+728=390283   321+233=555   555+260=815   770+2111=2881


a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
9'ların atılmaları her eleman üzerinde uygulanmalıdır . EN ÖNEMLİ KAYNAĞIMIZ
 İNSANIMIZDIR !
 SİZSİNİZ ve BİZİZ.
 ZAMANIMIZI ÇOK ETKİN
 KULLANALIM.
 LÜTFEN VAKİT
NAKİTTİR İYİ BİLELİM !
       DURUM HALA BUDUR.         UMUT BİLİM&TEKNİK'DEDİR.       BAŞARI BİZE DE BAĞLIDIR.

                                                                  Babası okuldan dönen oğluna sorar:
  NEREYE GİDECEĞİNİ                       - Bugün okulda ne yaptınız?
  BİLMEYENLER İÇİN                                       - Fen Bilgisi deneyi, babacığım .
  HİÇ BİR RÜZGAR                               - Güzel, öğretici olmuştur; yarın ne yapacaksınız?

  UYGUN ESMEZ!                                                 - Bugün yıkılan duvarı, babacığım..
                                                        
  

7. 1577 ve 2367 sayıları 4 rakamı yerine 5 koyan bozuk bir hesap makinesinde toplandıklarında sonuç kaç olur ?

a) 3735
b) 3055
c) 3755
d) 3955
Burada yalnız gösterge sistemi hatalı bir hesap makinesi söz konusudur .
y
8. 1000. ve 999. kare sayıların toplamları kaç olur ?

Yardım almak istediginizde fareyi "y" uzerine getiriniz veya "ry1/2" uzerine tıklayınız.

!


RY1 RY2a) 998001
b) 1998001
c) 1999001
d) 9098001
2 - 2 sorulmaktadır. Bu sayıyı doğrudan hesaplayabilirsiniz.
Güzel bir yöntem için ry1'e bakınız.
9. A, B ve C birer rakam iken 17A + 1BA + CBA = 725 ise A, B ve C sırasıyla kaç olmalıdırlar ?

a) 5 , 7 ve 3
b) 5 , 3 ve 4
c) 4 , 3 ve 5
d) 4 , 6 ve 7


Doğrudan alt alta yazınız; .
10. A, B ve C birer rakam iken 7A4 + 9A3 + 92B = CA48 ise A, B ve C kaç olmalıdırlar ?

a) 6 , 1 ve 2
b) 6 , 3 ve 1
c) 3 , 6 ve 5
d) 3 , 4 ve 1
Alt alta yazıp, sınayınız. B'nin 1 olduğu hemen görülmektedir .
11. (2500 + 5 x 227) + ( 88 + 44 x 22) = ?

a) 6488
b) 4781
c) 4691
d) 4357
2500 + 1135 + 880 + 176 = ? .
12. [(1+9)+(1+9) + (Ax6+25)] = 122 + (1+10) + 10 ise A kaç olur ?

a) 108
b) 18
c) 28
d) 8
6xA = 108 ise ... .
13. Aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudurlar ?

I: Toplama işlemi bir ileriye doğru (eklenen kadar) sayma işlemidir.
II: Toplama işleminin sağlaması bölme ile yapılır .
III: Toplama işlemi bir eşitliktir ve her iki taraftaki sayıların 3'leri veya 9'ları atılarak tek bir rakam elde edildiğinde tarafların rakamları eşit olmalıdır .
IV: Çok büyük toplama işlemlerini hesaplamak olanaksızdır, nasıl yapılacağının kuralları belli değildir.


a) Tümü
b) II ve IV
c) I , II ve IV
d) I ve III
Taban ve basamaklar sayesinde (blok eklemeleri olası kılarlar) çok büyük toplamaları da hesaplamak olasıdır.
14. Bir toplama işleminde artan (iki sayıdan istenilen seçilebilir, ön sırada olanı artan olarak seçmek işimizi kolaylaştırır) 373 artırılıp, eklenen (ikinci toplanan) 185 artırılırsa toplam ne olur ?


a) 558 artar
b) 373 artar
c) 448 artar
d) 473 artar
Toplananlardan her ikisi birden artırılmış demektir ... .
15. Bir toplama işleminde artan ( birinci sıradaki toplanan) 1423 artırılıp eklenen (2. toplanan) 857 eksiltilirse toplam ne kadar değişir ?

a) 46 azalır
b) 2280 artar
c) 566 artar
d) 466 azalır
Bu iki sayının farkı kadar ardar .
16. Aşağıdaki toplamalardan hangileri yanlıştır ?

I :1221+111 = 1332    II : 6094+1197 = 7291   III : 2709+2344 = 4666    IV : 30503+17522 = 48025

a) Tümü
b) I , II ve III
c) I ve II
d) Yalnız III
Önce çift-tek sınamasından geçiriniz, ardından ilk basamakların toplamını sınayınız ... .
17. Resimde görülen binanın kat sayısı 45 , eni 35 m. ve boyu da 21 m. ise ve bir katın kullanılamayan alanı ortalama 35 mkare ise toplam kullanılabilir alan ne kadardır ?

!


a) 31500
b) 30500
c) 35000
d) 33500
Çarpma gerekecektir ama 5. sınıf öğrencileri olarak ... .
18. Farkları 336 olan 3 basamaklı iki doğal sayının toplamları en çok kaç olabilir ?

a) 336
b) 1662
c) 966
d) 962
En büyük üç basamaklı doğal sayı olan 999 üzerinden düşününüz .
19. Toplamları 443 025 olan ardışık 15 sayının en büyükleri ile en küçüklerinin toplamı kaç olur ?

a) 55370
b) 57900
c) 59700
d) 59070
15 ile bölüp ortalamayı bulunuz . En büyük ve en küçüklerin toplamı ortalamanın kendisi ile toplamı ... .
20. Ortalama 3 basamaklı sayı (3 basamalı sayıların ortalaması) ile ortalama 5 basamaklı sayının toplamları kaç olur ?

a) 35455
b) 55549
c) 53545
d) 72475
(100+10000+999+99999)/2 = ... .
21. 264 + 360 + 297 + 405 + 330 + 450 + 660 + 900 = ?

a) 3787
b) 3938
c) 3666
d) 3047
Sayılar 33 ve 45'in katlarıdırlar .
y
22. Aşağıdaki toplama işlemini gerçekleştirebilir kaç grup vardır ?

Yardım almak istediginizde fareyi "y" uzerine getiriniz veya "ry1/2" uzerine tıklayınız.

!
RY1 RY2a) 5
b) 2
c) 3
d) 8


Sayılar 5'ten büyük olmalıdırlar, toplamın binler basamağında sayı verdır .
23. Aşağıdaki tabloda not ortalaması en yüksek olan öğrencinin notu en yakın tamsayıya yuvarlandığında kaç olmaktadır ?

!
a) 91
b) 89
c) 94
d) 92
.
24. (100 000 + 1000)+(100 + 10000)+(99+1) = ?

a) 111200
b) 111100
c) 101120
d) 110200
.
25. 1009 eksiği 1000 olan sayının 334 fazlası kaç olur ?

a) 343
b) 3433
c) 1343
d) 2343
Sayı 2009'dur .
This is the feedback!
TEST BAŞLANGICINA DÖN

SAYFAMIZI ZİYARET ETTİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ. YARARLI OLDUĞUMUZU UMUYORUZ.
Daha fazla yarar sağlayabilmemiz için önerilerinizi isoger1@hotmail.com'a lütfen yazınız.
ÇIKARMA TESTLERİ 1.3 İÇİN TIKLAYINIZ.
© 2011 , İsmail GERMAN. Her hakkı saklıdır!
Lütfen link vermeyi yeğleyiniz, Internet'in felsefesi budur.
Dilerseniz biz her türlü işbirliğine, koopertif çalışmaya açığız.

Share |
  
=> test-dr.com
  Logout
   Login
ways make money fast
online.
Right now.
top cedar financial

binary
here trade binary

options
Thailand-to-do.com
Places, Faces, Fun
Search our database