SD
SANAL DERSANE
Ko


İÖ 5 / MATEMATİK / TEST 7.1 / KESİRLERİ TOPLAMA İŞLEMİ 1.1

ÖĞRENCİLER KESİR TESTLERİNE DAHA BÜYÜK İLGİ GÖSTERMEKTEDİRLER.
BUNUN NEDENİ KONUNUN MÜFREDAAT İÇERİSİNDE İLK ANLAŞILMASI OLDUKÇA ZOR OLAN KONU OLUŞUDUR.
MATEMATİK KOLAYDIR, YETER Kİ ÇALIŞINIZ. ÇALIŞINIZ Kİ KAZANINIZ.
BU SINAV KOŞULLARINDA ÖNEMLİ OLAN BİLMEK DEĞİL "ÇABUK YAPABİLMEKTİR"
BAYAĞI KESİRLERİ TOPLAMA-ÇIKARMA İŞLEMİNİN İKİ ALTIN KURALI VARDIR:
1. KESİRLER EN YALIN HALLERİNE SADELEŞTİRİLEREK PAYDALARI EŞİT OLACAK ŞEKİLDE GENİŞLETİLİRLER.
2. SADELEŞTİRME EBOB, GENİŞLETME EKEOK TANIMLARINI BİLMEYİ VE ONLARI UYGULAMAYI GEREKTİRİR.

EBOB ve EKOK SİZLERE ERKENDEN TANITILMAKTADIR; USTALAŞMANIZ ZAMAN ALACAKTIR.
 Bir kesir,
    ♦  bir
kesir çizgisi,
    ♦  kesir çizgisi altına yazılan ve adına
payda denen bir pozitif/negatif tamsayı ve
    ♦  kesir çizgisi üstüne yazılan ve adına
pay denen bir pozitif/negatif tamsayıdan
    oluşan bir matematik kavramıdır.

    Gerçek sayılar doğrusu üzerinde bir yeri vardır ve bu yer bu kesrin
değeridir.
    Kesrin bu değeri onun
    ♦  pay ve paydasını aynı sayı ile bölmekle (
sadeleştirme işlemi) ve
    ♦  pay ve paydasını aynı sayı ile çarpmakla (
genişletme işlemi)
    değişmez.
y
1. 7/48 + 11/60 + 3 20/24 = ?

Yardım almak istediginizde fareyi "y" uzerine getiriniz veya "ry1/2" uzerine tıklayınız.

RY1
RY2a) 479/240
b) 3 + 479/240
c) 999/240
d) 99/24


İlk yapılması gereken işlem sadeleştirilmesi olası kesirlerin sadeleştirilmeleridir.
Bu soruda yalnız bileişik kesir sadeleşebilir. 3 + 20/24 olduğuna göre tamsayı olmayan kısmı sadeleştirmek yeter.
20 ve 24 sayılarının Ortak Bölenlerinin En Büyüğünü (EBOB) bulmak kolaydır:4 .
Yine de EBOB'in nasıl bulunacağı ry1'de gösterilmektedir.
İkinci iş 48 ve 60 sayılarının Ortak Katlarının En Küçüğünü (EKOK) bulmaktır. Bu aynı zamanda 24 sayısının da ortak katı olacaktır.
Bunun yolu da ry2'de gösterilmektedir.
y
2. 2/945 + 7/1680 + 11/840 = ?

Yardım almak istediginizde fareyi "y" uzerine getiriniz veya "ry1/2" uzerine tıklayınız.

RY1 RY2a) 27/1381
b) 293/15120
c) 7/1527
d) 347/4317
İlk olarak 849 ve 1680 sayıları arasındaki duruma dikkat etmek gerekir:1680 = 2x840. Bu durumda bu toplamayı ilk olarak yapmak gerekir. 2/945 kesri sadeleşmez; 1680 = 700 + 700 + 280 sayısı 7 ile tam olarak bölünebilir mi sınayınız.
Biz burada 7 ve 1680 sayılarının EBOB'inin bulmayı, bir örnek olarak gösteriyoruz ancak zihinden bulma olasılığı hatasız olarak değerlendirilebilir durumda ise önce bu olasılık denenmelidir.
EKOK ry2'de verilmiştir. Paydalardan birini 16 diğerini 63 ile çarpmak gerekir.
3. (1/5 + 1/15) + ( 1 1/25 + 1 1/35) = ?

a) 1226/525
b) 234/55
c) 489/107
d) 611/525
Önce tamsayıları ayırıp toplamayı 2 + ... şeklinde yazınız. 35' in katları 35 , 70 , . , 140 ve 175 olduğuna göre ikinci parantez için ortak payda 175'tir .
4. (1/3 + 3/4) + (1 + 1/3)/3 = ?

a) 45/27
b) 55/36
c) 41/29
d) 61/39
(4/3) / 3 = 4/9 eder .
5. (3 1/2 + 2/3) + (2 3/4 + 8/5) = ?

a) 411/49
b) 387/37
c) 511/60
d) 447/45
Önce tamsayıları ayırınız, toplama işleminde bir sayı işareti ile birlikte parantez dışına çıkabilir.
6. Kendisi , çeyreği ve 1/16'sı toplanınca 225 3/4 eden sayı aşağıdakilerden hangisidr ?

a) 172
b) 153
c) 236
d) 122
En mantıklı olanından başlayarak yanıtlar üzerinde deneyiniz . Tamsayı ardında 3/4 olduğuna göre sayı "tek sayı" olamaz.
Verilen sayıların 1/16'larının 8-15 arasında olduğuna dikkat ediniz. Bu size sayı ve çeyreğinin baskınlığını anımsatmalıdır.
7. Aşağıdaki şekilde tanımlanan işlem yine şekilde verilen sayılarla yapılırsa sonuç kaç olur ?

!


a) 277/60
b) 331/60
c) 325/60
d) 283/60
Harfler yerine rakamları koyunuz; bu kadar basit.
Amacımız ise size, matrislere ve onlarla yapılan işlemlere aşinalık kazandırmak.
Hesaplarken bir önceki sorunun doğru yanıtını alınız ve 3 çıkarıp sonra da 4/5 çıkarınız.
y
8. Şekildeki toplama işleminin sonucu aşağıdaki seçeneklerden hangisi olur ?

Not: 3/4 x 4/3 = 1 . Diğer çarpma işlemlerini yapmayınız ve . x . şeklinde bırakınız.


Yardım almak istediginizde fareyi "y" uzerine getiriniz veya "ry1/2" uzerine tıklayınız.

RY1 RY2a) 3/4 x 4/3 + 5/6 x 3/4
b) 3/2 x 5/3 + 1/6 x 3/4
c) 3/2 x 4/3 + 5/6 x 3/4
d) 3/2 x 4/3 + 1/6 x 3/4
Büyük kesrilerin payları 3/2 ve 1/6 , birinci büyük kesrin paydası 3/4 olur. Sorun paydaları eşitlemektedir.
ry1'de sağdaki kesrin paydasında görülen 3/4 x 4/3 'ün değeri 1 'dir, onu 1 olarak düşününüz.
Yalnızca kesirlerle çarpma işlemlerini bilmediğiniz varsayılmıştır ve gerçekte büyük olasılıkla biliyorsunuz.
9. IV'ün yeşil bölgesinin yüksekliği ile açık sarı bölgesinin yüksekliği eşit olduklarına göre II, III ve IV'ün bütün dikdörtgenleri (büyük dd) içerisinde yeşil bölgelerinin temsil ettiği kesirlerin toplamı aşağıdakilerden hangisi olur ?

!


a) 19/32
b) 19/96
c) 21/106
d) 17/35


Üstteki yarıyı göz ardı ediniz ve bulduğunuz sonucu 6'ya bölünüz.
10. 3 değişik duvar ustasından biri 100 mkare duvarı 10 saatte biri 9 saatte biri ise 9 1/2 saatte örmektedirler.
3'ü birlikte çalışırlarsa bir saatte kaç mkare duvar örerler ?

!


a) 457/329
b) 327/564
c) 551/3787
d) 541/1710
1/10 + 1/9 + 2/19 = ? .
11. 1 3/4 + 2 7/9 toplamı aşağıdakilerden hangisine denktir ?

!


a) 54/32
b) 2 3/4 + 4 7/9
c) 326/72
d) 1 6/8 + 2 14/18
İki kesir denk iseler biri diğerinin genişletilmiş/sadeleştirilmiş hali olur .
12. 1/7 + 2/9 + 2 1/7 ?

a) 141/63
b) 61/29
c) 443/157
d) 158/63
2 + 2/7 + 2/9 demektir.
13. Aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudurlar ?

I: Basit kesirlerin toplamları da basit kesir olur.
II: Bileşik kesirlerin payları 1'den büyük olur.
III: Denk kesirler bütüne denktirler.
IV: Bileşik kesirleri, paylarını paydalarına kalanlı olarak bölerek, tam sayılı kesirlere dönüştürmek olasıdır.


a) I , II ve III
b) Yalnız IV
c) II ve III
d) II ve IV
1/2 basit iken 1/2 + 1/2 bütüne denktir.
14. A=3 için aşağıdaki eşitliklerden hangisi doğrudur ?

a) (9+A)/2 = (A+7)/5 + 16/4
b) (9+A)/3 = (A+7)/5 + 16/4
c) (9+A)/2 = (A+7)/3 + 16/4
d) (9+A)/2 = (A+7)/5 + 16/5
A olan yere 3 konulmalı ve hesaplama yapılmalıdır .
15. 2, 4 ve 0 rakamlarını yalnızca bir kez kullanarak oluşturulan en büyük ve en küçük sayıların oluşturduğu birden küçük kesir ile 1, 8 ve 0 rakamlarını yalnızca bir kez kullanarak oluşturulan en büyük ve en küçük sayıların oluşturduğu birden küçük kesir toplanırsa sonuç kaç olur.

a) 27/17
b) 7/9
c) 13/21
d) 347/525
Soldaki 0 kullanılmaz; en küçükler: 204 ve 108 .
17/35 + 2/15 sadeleştirme sonucu elde edilir.
16. Aşağıdaki toplama işlemlerinin hangileri yanlıştır ?

I :11/12 + 5/11 = 59/132     II : 18/45 + 16/46 = 6/115     III : 4/6 + 2/7 = 20/21

a) I ve II
b) Yalnız I
c) Yalnız II
d) Tümü
I'in sol tarafı 1'den büyük , sağı ise küçük.
II'nin solu 1 dolayında, sağı çok küçük.
17. Ahmet Bey'lerin bürosunda 3 saat vardır ve bunlardan birinin günde 1/2 dk., diğerinin 1/3 dk. ve sonuncusunun da 1/4 dk. ileri gittikleri bilinmektedir.
Bu 3 saatin ortalama hatası, dakika olarak, ne kadar olur ?

!


a) 1/3
b) 13/36
c) 1/4
d) 1/2
Dakika cinsinden 1/2 + 1/3 + 1/4 toplamının 1/3'ü kadar hata olur. Bu saniye cinsinden bu toplamın 20 ile çarpılması demektir.
18. Ankara'dan İstanbul'a gelen bir otomobil yolun 1/3'ünü aldıktan sonra 1. molayı ve ardından yolun 2/5'ini aldıktan sonra da 2. molayı veriyor.
Yolun toplam kaçta kaçını almış olur ?

a) 7/11
b) 2/3
c) 1/3
d) 11/15
Bu soru ardılında gelen soruya hazırlamadır .
19. 18. sorudaki otomobilin aldığı yol iki ilin arasındaki mesafenin yarısından 105 km fazla ise iller arası kaç km olmalıdır ?

a) 425
b) 550
c) 450
d) 535
Yolun 7/30'u 105 km. demektir.
20. = 2 1/3 + [ 1 1/2 + (1 1/4) x 4] = ?

a) 53/6
b) 45/7
c) 17/38
d) 21/7
Size köşeli parantez ne durumda kullanılır bu tanıtılmaktadır.
Önce çarpmalar yapılır ve 1 1/4 x 4 = 5/4 x 4 = 5 eder.
21. (16 + 14/20) + (4 1/3 + 3 1/2) = ?

a) 23/6
b) 256/18
c) 144/11
d) 368/15
Önce 16 + 7/10 = ... ve sonra ikinci parantez .
y
22. A bir pozitif (0'dan büyük) bir sayma sayısı iken şekilde görülen toplama işleminin sonucunu negatif (sıfırdan küçük) yapan kaç adet A değeri olabilir ?

Yardım almak istediginizde fareyi "y" uzerine getiriniz veya "ry1/2" uzerine tıklayınız.

RY1 RY2a) sayılamaz kadar çok
b) 9
c) 5
d) 2


Sayılarla yaptığınız gibi harflerle de çarpma yapabilirsiniz; herf değer aldığında işlem de değer alır .
23. Aşağıdaki toplamalardan hangisinin sonucu en küçüktür ?

a) 25/110 + 15/10
b) 22/157 + 13/110
c) 23/159 + 11/145
d) 100/39 + 1/100
100/39 neredeyse 3 eder ... .
24. (2 1/3 + 1/3) + (2 + 1/5) = ?

a)
b)
c)
d)
Çok kolay bir soru ... 4 + 2/3 + 1/5 demek .
25. A bir sayma sayısı iken 1/(A+1) + 1 sayısının bileşik kesir olabilmesi için A hangi özellikte olmalıdır ?

a) A 1'den büyük olur ise.
b) A sayısı 1'den farklı bir tamsayı olur ise
c) A sayısı 1'den farklı bir sayma sayısı olur ise
d) A sayısı 0 veya bir pozitif tamsayı olur ise
Toplama ve 1 bu toplamayı A2nın negatif olmayan bütün değerleri için bileşik kesir ... .
This is the feedback!

SAYFAMIZI ZİYARET ETTİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ. YARARLI OLDUĞUMUZU UMUYORUZ.
Daha fazla yarar sağlayabilmemiz için önerilerinizi isoger1@hotmail.com'a lütfen yazınız.
ÇIKARMA TESTLERİ 1.3 İÇİN TIKLAYINIZ.
© 2011 , İsmail GERMAN. Her hakkı saklıdır!
Lütfen link vermeyi yeğleyiniz, Internet'in felsefesi budur.
Dilerseniz biz her türlü işbirliğine, koopertif çalışmaya açığız.

Share |
  
=> test-dr.com
  Logout
   Login
Best First Aid Kit
Buy Online
Sports First Aid Kit
To do in Thailand
Places, Faces, Fun
traveling suggestion
binary options
trading

online
online how to make
money fast from
home
check cedar finance

binary
online electronic

cigarette
Submit your website
Gain SEO freedirecto
rysubmit.com