<[if lte IE 7]>
SD
SANAL DERSANE
Ko


İÖ 5 / MATEMATİK / TEST 9.1 / KESİRLERİ ÇARPMA İŞLEMİ 1.1

ÖĞRENCİLER KESİR TESTLERİNE DAHA BÜYÜK İLGİ GÖSTERMEKTEDİRLER.
BUNUN NEDENİ KONUNUN MÜFREDAAT İÇERİSİNDE İLK ANLAŞILMASI OLDUKÇA ZOR OLAN KONU OLUŞUDUR.
MATEMATİK KOLAYDIR, YETER Kİ ÇALIŞINIZ. ÇALIŞINIZ Kİ KAZANINIZ.
BU SINAV KOŞULLARINDA ÖNEMLİ OLAN BİLMEK DEĞİL "ÇABUK YAPABİLMEKTİR"
BAYAĞI KESİRLERİ ÇARPMA İŞLEMİNİN DE İKİ ALTIN KURALI VARDIR:
1. KESİRLERİN PAYLARI ÇARPILIR, YENİ KESRİN PAYI OLARAK YAZILIR.
2. KESİRLERİN PAYDALARI ÇARPILIR, YENİ KESRİN PAYDASI OLARAK YAZILIR.

KURALLARIN NEDENLERİ İLK İKİ SORUDA GÖSTERİLMEKTEDİR.
y
1. 3 x 1/5 = ?

Yardım almak istediginizde fareyi "y" uzerine getiriniz veya "ry1/2" uzerine tıklayınız.

RY1 RY2a) 1/5
b) 3/5
c) 2/5
d) 3/15


Bu soru yalnızca öğretim amaçlıdır; bir test sorusu olarak algılanmamalıdır .
y
2. 1/4 x 1/5 = ?

Yardım almak istediginizde fareyi "y" uzerine getiriniz veya "ry1/2" uzerine tıklayınız.

RY1 RY2a) 1/25
b) 1/15
c) 1/30
d) 1/20
Bu soruda ilk soru gibidir .
3. Payları 25 , paydalardan biri en büyük iki basamaklı çift sayı diğeri ise en küçük 3 basamaklı tek tamsayı olan iki kesrin çarpımı ne olur ?

a) 1050/9800
b) 9/4900
c) 625/9898
d) 925/9080
25/98 x 25/101 sorulmaktadır . 98 x 101 ise 9800 + 98 ' dir.
4. 1/2 x 1/3 x 1/4 x 1/5 x 1/6 x 1/7= ?

a) 1/5040
b) 1/4080
c) 1/2400
d) 1/720
6'ya kadar sayıların çarpımı 720'dir.
5. 1/2 x 2/3 x 3/4 x 4/5 x 5/6 x 6/7 = ?

a) 480/953
b) 480
c) 720/5603
d) 1/7
İlk pay ve son payda dışındkiler pay ve paydada ortaktırlar.
6. 1 x 3/4 x 8/9 x 15/16 = ?

a) 5/8
b) 7/9
c) 551/840
d) 771/956
Tek kesir olarak yazıktan sonra önce sadeleştirme yapınız.
7. (1/3 + 1/4) x 5/3 = ?

a) 45/46
b) 35/36
c) 29/37
d) 47/51
Önce parantez içerisindeki işlemi yapıp parantez içerisini bir kesir haline dönüştürünüz.
y
8. Şekildeki çarpma işleminin sonucu aşağıdaki seçeneklerden hangisi olur ?

Yardım almak istediginizde fareyi "y" uzerine getiriniz veya "ry1/2" uzerine tıklayınız.

RY1 RY2a) 45/59
b) 3/5
c) 4/7
d) 2/9
Soldaki büyük kesrin payı : 3/2 - 10/12 .
Sağdaki büyük kesrin payı: 1 - 1/3
9. 3/8 kesrinin 1/2'si aşağıdaki şekillerden hangisi ile aktarılmaktadır ?

!
a) III
b) I
c) II
d) IV


İlk kesrin birim kesrinin bir dik üçgen olduğuna dikkat ediniz .
10. 12 1/5 x 17 3/4 = ?

a) 109
b) 20933/20
c) 17 3/20
d) 4331/20
Unutmayınız ki 12 1/5 = 12 + 1/5 olmaktadır ve artık tamsayıları tamsayılarla, payları paylarla, paydaları da paydalarla çarpamazsınız.
Örneğin 12 1/5 x 2 = 12 x 2 + 1/5 x 2 olmalıdır.
KURAL UYGULAYABİLMEK İÇİN KESİRLERİ BİLEŞİK KESİR HALİNE DÖNÜŞTÜRÜNÜZ !
11. Evden eve taşımacılık yapan bir şirket çalışanları bir taşımanın son aşamasında , boşaltmanın 3/4'ünü yaptıktan sonra bir mola vermişlerdir.
Mola ardından ilk yarım saat içinde de kalan işin 1/2' sini bitirmişlerdir. Bu aşamadan sonraya kalan işleri tüm boşaltma işleminin kaçta kaçı olur ?

!
a) 1/16
b) 1/8
c) 1/4
d) 1/2
Mola ardından kalan iş boşaltmanın 1/4 ' üdür .
12. 2000 km. yolu her gün 1/30 oranında yol alarak 30 günde bitiren bir bisikletlinin bir haftada aldığı yol tüm yolun kaçta kaçıdır ve kaç km.'dir ?

!
a) 7/30 ; 1400/3
b) 7/30 ; 2000/3
c) 7/30 ; 2000/7
d) 7/30 ; 200/7
1 hafta 7 gün tüm yol süresi 30 gündür .
13. Aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudurlar ?

I: Kesirlerle çarpma diye bir işlem olamaz çünkü çarpma kısa yoldan toplama demektir ve bir bütünün veya kesrin ancak tam katları toplanabilir.
II: Yukarıdaki ilk ifade yanlıştır çünkü bütün ancak birimle bir anlam taşır, bir ölçü sisteminde bütün olan başka bir ölçü sisteminde kasir olabilir .
III: Yukarıdaki II. ifade doğrudur, örenğin 1 cm. bizim sistemimizde bir bütün iken, İngiliz ölçü sisteminde yaklaşık olarak 2/5 parmak (inç) 'tır.
IV: Tam sayılı kesirlerin çarpımında tamsayılar çarpılır tamsayı olarak yazılır, paylar ve paydalar çarpılır pay ve payda olarak yazılır.


a) I , II ve III
b) tümü
c) II ve III
d) II ve IV
IV'ün yanlış olduğunu zaten biliyorsunuz, daha önce tamsayılı kesirlerin çarpılmaları için bileşik kesre çevrilmeleri gerektiğini öğrendiniz.
14. Süt, sıcaklığı 4 C derece üzerinde ise, içerisinde süratle bakteri üreyen bir gıda maddesidir.
Belli bir sıcaklıkta bir saatlik sürede içerisindeki bakteri miktarı 1/10 oranında azalan süt 1 saat böyle durmuş ve daha sonra süt ortam sıcaklığında 1 saat de içerisideki bakteri miktarı 1/10 oranında artarak durmuştur.
Bu süre sonundaki bakterilerin 1/100 'ünü alarak sayan bir bakteriyolog süt içerisinde başlangıçta bulunan bakterileri hangi oranda almış olur ?

a) 1/100
b) 99/10000
c) 1/10
d) 9/1000
Başlangıçta örneğin yüz bakteri olsun. Bir saat sonra 90, iki saat sonra 99 bakteri olur .
15. Sınıfımızda bulunan öğrencilerin 1/3'ünün ailelerinin arabaları vardır.
Aile arabası olanların da 1/5'i yazın raba ile tatile gitmektedirler.
Kendi arabaları ile tatile çıkanların da ancak 2/7 si Karadeniz Bölgesini yeğlemektedirler.
Aile arabaları ile Karadeniz Bölgesinde attile çıkanların sınıfımız içerisindeki oranları nedir ?

!
a) 2/105
b) 1/35
c) 2/71
d) 3/151
1/3 x 1/5 x 1/7 sorulmaktadır.
16. Aşağıdaki çarpma işlemlerinden sonucu en küçük olan hangisidir ?

I :11/12 x 5/11 =?     II : 18/45 x 16/46=?      III : 4/6 x 2/7=?       IV : 16/23 x 8/24=?

a) II
b) I
c) IV
d) III
İçlerinde sadeleştirilmesi en zor olan II dir. Diğerleri sırasıyla 5/12 , 4/21 ve 16/69 olmaktadırlar ve aralarında en küçük olan 4/21 dir .
17. İki araba kazadan önce fren yapmalarına ragmen yine de çarpışmışlardır.
Her iki araba da hızlarını ilk fren aşamasında 9/10, ikinci fren aşamasında 8/10 oranında kaybederek çarpışmış iseler çarpışma hızlarının fren öncesi hızlarına oranı ne olur ?

!
a) 72/100
b) 72/144
c) 28/100
d) 81/100
Çarpışma hızları kalan hızlarıdır .
18. 3 gün arka arkaya günde 1/10 oranında düşen sıcaklık 3. günün sonunda 1. gün başlangıç sıcaklığına göre hangi oranda düşmüş olur ?

!
a) (27 1/10) / 100
b) 27/100
c) 30/100
d) (25 1/5)/100
Başlangıç sıcaklığını örneğin 100 derece (Fahrenheit) olarak alınız.Birinci gün sonunda 90 , ikinci gün sonunda 81 ve üçüncü gün sonunda 81 - 81/10 dereceye düşer.
Bu sayıyı yüz (derece)'den çıkarıp kalan sıcaklığı bulunuz ya da, daha iyisi 3 günlük düşmeleri toplayıp toplam düşmeyi bulunuz. (10+9+8 1/10 = 27 1/10)
Sonra bu düşmeyi başlangıc sıcaklığına oranlayınız.
19. A ve B sıfırdan farklı birer tamsayı iken A/2 x B/3 en büyük basit kesir ise A sayısı kaç değer alabilir ?

a) 9
b) 7
c) 6
d) 5
AxB en çok 5 olabilir demektir ve B serbesttir .
20. a=5/6 , b=7/12 ve c=24/11 olduğuna göre axbxc = ?

a) 49/21
b) 35/33
c) 751/792
d) 377/792
(5x7x24)/(6x12x11).
21. 10/150 x 50/30 = A/30 ise A aşağıdakileren hangisi olmalıdır ?

a) 10/3
b) 7/3
c) 5/3
d) 9/7
10/3 x 1/30 = A x 1/30 şeklinde yazılabileceğine dikkat ediniz.
y
22. A ve B 0'dan farklı birer rakam iken 5/(A-1) x 7/(B-3) çarpımının negatif olmayan bir bileşik kesir olabilmesi için Kaç A ve B çifti seçeneği bulunabilir ?

Yardım almak istediginizde fareyi "y" uzerine getiriniz veya "ry1/2" uzerine tıklayınız.

RY1 RY2a) 16
b) 64
c) 81
d) 48


(A-1) x (B-3) 35'ten küçük olmalıdır.
23. Aşağıdaki kesir çarpımlarından hangisi en küçüktür ?

a) 25/110 x 15/105
b) 22/157 x 13/110
c) 23/159 x 11/145
d) 10/39 x 1/100
İlk 3 seçenekte d seçeneginin 1/100 çarpanını küçüklikte geçebilecek bir çarpan yoktur .
24. (2 - 1/3) x (4 + 1/5) = ?

a) 27/4
b) 21
c) 7
d) 9
5/3 x 21/5 demektir.
25. 25/(A+10) x 3 sayısının bileşik kesir olabilmesi için A en çok kaç olabilir ?

a) 44
b) 24
c) 64
d) 74
A=65 olduğunda bütüne eşdeğer kesir olur.
This is the feedback!

SAYFAMIZI ZİYARET ETTİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ. YARARLI OLDUĞUMUZU UMUYORUZ.
Daha fazla yarar sağlayabilmemiz için önerilerinizi isoger1@hotmail.com'a lütfen yazınız.
ÇIKARMA TESTLERİ 1.3 İÇİN TIKLAYINIZ.
© 2011 , İsmail GERMAN. Her hakkı saklıdır!
Lütfen link vermeyi yeğleyiniz, Internet'in felsefesi budur.
Dilerseniz biz her türlü işbirliğine, koopertif çalışmaya açığız.
Share |
  
=> test-dr.com
  Logout
   Login
Free Stock Images
Millions of choices
at ingimage.com
Silver Bangles
Handcrafted by Thai
hill tribe artisans
best binary options
trading
strategy
site geld verdienen

online
Free SMS Collection
Funny SMS and Jokes
Good Morning SMS