INTERSPORT Jena - hier klicken!
Register.com Hosting 125x125
Over 1500 products from Teacher Created Resources
Over 1500 products from Teacher Created Resources


ClickN KIDS Beginning Reading & Spelling Programs
ClickN KIDS Beginning Reading & Spelling Programs
ClickN KIDS Beginning Reading & Spelling Program$4.99/month Websites at Network Solutions!
FREE .MOBI with a goMobiâ„¢ Mobile Website
Try the new 5-Factor Snack bars
gb
     Test     
-Dr.
com
hz

İÖ 4. SINIF / MATEMATİK / KESİRLER 1.1

MATEMATİK KOLAYDIR, YETER Kİ ÇALIŞINIZ. ÇALIŞINIZ Kİ KAZANINIZ.
BU SINAV KOŞULLARINDA ÖNEMLİ OLAN BİLMEK DEĞİL "ÇABUK YAPABİLMEKTİR"

   KESİRLER

    ♦ 
bizim ölçeğimizle sürekli olan bir çok   değişkenin birim aralarını belirtebilmek amacıyla   kullanılan sayısal büyüklüklerdirler ve

    ♦ bizleri sürekli birim değiştirmekten kurtaran   cankurtaran simitleridirler.


    Ref.-1

    Ref.-2
1. Şekilde görülen kırmızı ve mavi dikdörtgenlerin paylarının toplamı kaçtır ?a) 2
b) 10
c) 2/3
d) 10/15
Pay bir oran değildir; kırmızıların payı 4, mavilerin ... .
Tabii değişik renkte de olsalar birim kesir "1/15" olmaları kaydıyla.
Bütün yani "1/1" ise 15 (kasıtlı yapılmış renklendirme dışında) eşit parçaya bölünmüş olan büyük dikdörtgendir.
2. Yalnızca sarı fon dışında kalan dairesel şekillerin hepsi bir bütün olarak kabullenildiklerinde kırmızı renkli daireler, en yalın haliyle, bu bütünün kaçta kaçını oluşturmaktadırlar ?a) 12/37
b) 12/39
c) 12/41
d) 12/42
Paylar aynıdır, yalnızca payda şekillerin sayılmasıyla ... .
Şekilleri sayarken 4 adet 7 ' li grup olduğuna dikkat ediniz !
3. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?a) Şekilde en üst sırada bulunan dairelerde kırmızı ile yazılı bölümler sadeleştirme işlemleridirler.
b) Sağdaki yukarıdan aşağı yazılar içeren tamamlanmamış bölge ile anlatılmak istenen paydaları eşit olmayan kesirlerin, aynı bütünün parçaları olduklarının göz önüne alınmalarıyla, eşit büyüklükler olmadıkları ve bu nedenle birlikte toplanmalarının olanaksız olduğudur.
c) Ortadaki sırada verilen 1/2 + 1/3 = 5/6 eşitliği doğrudur ancak verilen şekil bu duruma karşılık gelemeyecek niteliktedir.
d) En alttaki şekilde 1/2'nin 3/6'ya eşit olduğu görülememektedir.
Sadeleştirme bir kesrin pay ve paydasının bir ortak bölen ile bölünmesi işlemidir .
4. (p/15) saat = 24 dakika eşitliğinin geçerli olması için p kaç olmalıdır ?

a) 5
b) 4
c) 6
d) 3
Birimler aynı olunca (p/15)x60=24 elde edilmektedir .
5. Aşağıda görülen içi değişik renklerle doldurulmuş olan büyük şekil bir kenarı bir birim olan bir karedir. Kırmızı renkli bölgenin alanı bu karenin alanının yarısıdır. Turuncu renkli bölgenin alanı kırmızı bölge alanının yarısıdır ve böylece her renk değiştiğinde bir önceki bölgenin alanının yarısı kadar bölge doldurulmaktadır.

Üzeri hiç boyanmamış olan beyaz bölgenin alanı kaç birim olur ?a) 1/4
b) 1/16
c) 1/128
d) 1/256
Beyaz bölge alanı mor bölge alanı kadardır .
6. 5. soruda verilen şekildeki kırmızı bölge alanından mor ve lacivert bölgelerinin alanlarının toplamları çıkarıldığında geriye kaç birim alan kalır ?

a) 31/64
b) 29/64
c) 63/128
d) 61/128
Kırmızı bölgenin alanı 64/128 birimdir .
7. Elimizde 5. soruda verilen şeklin 1/64, 1/128, ..., 1/16384 arası, şekildeki bölmenin sürdürülmesinden elde edilen sayıları vardır. Yalnızca bu sayıları kullanan aşağıdaki kesirlerden 7/357 kesrine en yakın olan kesir hangisidir ?

a) 1/256 + 1/16384
b) 1/64 + 1/256
c) 1/256 + 1/32768
d) 1/256
7/357 = 1/51.
8. 5. soruda verilen şeklin istediğimiz sayıda bölme işleminin sürdürülmesiyle elde edilen alanlara karşılık gelen sayıları toplayıp-çıkararak herhangi bir basit kesire en çok ne kadar yaklaşılabilir ?

a) 1/2 'nin askatları kadar
b) dilediğimiz kadar
c) milyonda bir kadar
d) binde bir
1/2 ' nin askatları "tanımsız" bir söz grubudur. Metrenin askatlarından düşünülürse 1/2 ' nin 1/10 ' u , 1/100 ' ü vs. düşünülebilir ama tanımsızdır.
y
9. Şekildeki yeşili dolgulu kısmın alanının kırmızı dolgulu kısmın alanına oranı nedir?

Not: Ana şekil düzgün sekizgen, yeşil dolgulu üçgen ikizkenar üçgendir .


Yardim almak istediginizde fareyi "y" uzerine getiriniz veya "ry1/2" uzerine tiklayiniz.

RY1 RY2a) 1/3
b) 1/2
c) 2/3
d) 3/5
"http://wiki.zum.de/Mathematik-digital/Bruchteile_bestimmen" sayfasına bakınız !
10. 3/7 , 5/9 , 7/11 , 9/13 , 11/15  kesirleri içerisinde  en büyük değeri  olan hangi- sidir ?

a) 3/7
b) 11/15
c) 7/11
d) 13/14
Normalde kesirlerin karşılaştırılabilmeleri için paydalarının eşitlenmeleri gerekir.
Bu durumda ise pay ve payda artimetik, sabit değerlerle artırıldıkları için, artı işaret söz konusu ise, pay değeri en büyük olan ... .
11. Aşağıdaki şekilde soru işareti yerine ... işareti konulmalıdır .a) >
b) =
c) <
d) belirsizlik
1/3 + 1 = 4/3 ve 1/2 + 1 = 3/2 eder ve 4/3 3/2 ' den küçüktür .
12. (2/3 - 5/12) x (4/7 + 3/21) işleminin sonucu kaç olur ?

a) 3/7
b) 7/36
c) 5/28
d) 3/17
2/3 = 8/12 ve 4/7 = 12/21 yani 3/12 x 15/21 .
13. Ağustos ayı boyunca her gün Üsküdar'dan Anadolu Kavağı'na giden bir emekli bu seyahatlerin 12'sini vapurla 19'unu ise otobüsle yapmıştır. Vapurla yapılan seyahatler söz edilen tüm yolculukların kaçta kaçıdırlar ?

a) 12/19
b) 12/30
c) 12/31
d) 19/12
Tüm yolculuklara oran sorulmaktadır .
14. Bir insan yaşamı boyunca 20 süt dişi ve 32 normal diş çıkarır. Çıkan dişlerden 4 tanesi 20 yaş dişi olarak adlandırılırlar. Bu durumda yüzde olarak verildiğinde çıkan 20 yaş dişlerinin çıkan tüm dişlere en yakın onluğa yuvarlanmış oranı yüzde kaç olur ?

a) 12.5
b) 63
c) 12
d) 13
4/32 = x/100 . Ancak en yakın onluğa yuvarlanmalı !
15. A/5 = 3/100 eşitliği geçerli ise A kaç olmalıdır ?

a) 15%
b) %15
c) 15
d) 15/100
Oranın paydası zaten verilmiştir, yalnızca payını yazmak gerekir .
16. Güneş'ten gelen ışınlar Dünya'mıza 8 dakikada, Ay'dan yansıyan ışınlar ise Dünya'mıza bir saniyede erişmektedirler. Bu durumda Ay-Dünya measafesinin Güneş-Dünya mesafesine oranı ne kadar olmalıdır ?a) 1/8
b) 1/360
c) 1/60
d) 1/480
8 dakika 480 saniyedir .
17. Bir tam sayı ve kesir birlikte ise toplama işlemi için önce tamsayıları toplar sonra kesirleri toplayarak işlemi sürdürebiliriz. Buna örnek olarak 5 + 3/5 + 7 + 4/7 toplamının sonucu ne olur ?

a) 13 + 6/35
b) 13 + 1/7
c) 13 + 4/35
d) 13 + 1/5
Kesirleri topladığımızda bir birleşik kesir, 41/35 elde ederiz ve bu 1 + 6/35 eder .
18. A ve B birer rakam iken A/B = 1/2 eşitliğini sağlayabilecek A ve B değerlerinin toplamları kaç olur ?

a) 10
b) 18
c) 20
d) 30
1 ' den 4'e kadar olan sayıların toplamı 10 eder .
19. Paydaları ortak kesirlerin toplanmasında (1/3 + 2/3 = (1+2)/3 = 3/3 = 1 vb. eşitlikler) payların toplanıp ortak paydanın yeni payda olarak yazılması tamamıyla doğru iken, 3/1 + 3/2 = 3/(1+2) = 3/3 = 1 vb. (ortak pay durumunda paydaların toplanarak ortak payın yeni pay olması) eşitliklerinin yalnızca bazıları, çok özel bazıları doğrudur.
Bunun kaynağı nedir ?

a) Pay ve paydayı tanımlarken bütünü kaç eşit parçaya böldüğümüzü bölme işaretinin üzerine yazsa idik ikinci ifade de doğru olurdu.
b) Kesirlerin tanımı gereğidir.
c) Üstteki, sorudaki, ifade hatalıdır.
d) Kesirlerin eşitliği hem payın hem de paydanın eşit olmasını gerektirir.
Paylar ortak iken bunu ortak pay olarak yazmak ve paydaları toplamak olanaksızdır . Gösterimde payda üste yazılırsa bu kez de 1. ifade doğru olamaz.
20. 7.8 ton fındığın yarısı Ocak ayında satılıyor. Kalanın üçte biri de Mart ayında satılıyor.
Geriye ne kadar fındık kalır ?a) 2.6
b) 5.2
c) 1.3
d) 2.5
Yarısı satıldığında geriye 3.9 ton kalır .
21. Ali bir yolun çeyreğinin yarısını yürüyor. Yürüdüğü kısmın uzunluğu yolun bütününün 2 katından 440 m. eksiktir. Ali'nin yolunun tamamı ne kadardır ?

a) 234 2/3
b) 251.42
c) 251.42 m.
d) 234 2/3 m.
y/8 = 2 . y - 440 eşitliği geçerlidir .
22. Alper, Ali ve Ömer izci kampına giderken yanlarında bir külah fındık getirirler. Gece olunca çadıra girer ve uyurlar. Önce Alper kalkıp fındıkların 1/4'ünü yer. Ardından Ali kalkıp kalan fındıkların 1/4'ünü yer. Son olarak da Ömer kalkıp kalan fındıkların yarısını yer.
Sabah kalkınca son kalan fındıkları eşit olarak paylaşırlar ve her birine 27'şer fındık düşer.
Dolu külahta kaç fındık olmalı idi ?a) 288
b) 162
c) 256
d) 340
Başlangıçta külahta F kadar fındık olsun.
Alper F/4 yer 3F/4 kalır.
Ali 3F/16 yer.
Ali ve Alper toplamda ne kadar yerler; geriye ne kadar kalır? .
23. Bir işi 1. işçi 5 saatte 2. işçi 6 saatte tamamlıyorlar.
Buna göre ikisi birlikte çalışırlarsa işi kaç saatte tamamlarlar ?a) 3
b) 2.5
c) 18/7
d) 30/11
Resim ipucu vermektedir . Bu tür sorularda her kişinin 1 saatte yaptığı iş oranları toplanır ve bu toplamın tersi sonucu verir .
24. Tekir mamasının 1. gün 1/3'ünü , 2. gün ise kalanın 1/6'sını yiyor. Üçüncü güne 420 gr. mama kalıyor.
Buna göre Tekir'in başlangıçta kaç gr. maması vardı ?

a) 303
b) 900
c) 800
d) 756
m - m/3 - m/18 = 420 olmalıdır .
25. Belli bir tutarda parayı 25 kişi aralarında paylaşacaklardır. Pay sahiplerinden 5 tanesi pay almak istemedikleri için kalanaların her biri 500 TL fazla almışlardır.
Paylaşılan paranın tamamı ne kadar olmalıdır ?

a) 50000
b) 90000
c) 18000
d) 30000
Paranın beşte biri 10000 TL olmalıdır .
This is the feedback!
Başlangıca Dön

THANK YOU FOR YOUR VISIT; HOPE WE COULD BE OF USE.
FOR MUTUAL BENEFIT YOU MAY USE OUR FORUM.
© 2011 , İsmail GERMAN. ALL RIGHTS RESERVED
PLEASE PREFER GIVING LINK IF THAT SUFFICES

Share |


  
=> test-dr.com
  Logout
   Login


Test-Dr.com
GOOD SITE

Test-Dr.com
USEFUL SITE

VoltRank: Link Exchange
Get our toolbar!

Alexa Site Audit
1.0" LCD A2DP Bluetooth MP3 Player FM Transmitter with Caller ID Handsfree (SD/MMC/USB/2.5mm) for $14.81 + Free shipping

Card Reader MP3 Player With TF Card Support/Clip Design for $8.96 + Free shipping
Register.com SEO 300x250 banner

4GB Trendy Spy Camera Camcorder Video Recorder Watch for $32.99 + Free shipping with coupon code 4GBSPY at Mostbuying.com

Web-Based Lesson Planner
Body Fat Monitors
Network Solutions - $5.99 per month Hosting
Up to 70% off Domains at Network Solutions

Ekim ayından bu yana yayında olan Yeniçarşım.com, alışkın olduğumuz e-ticaret sitelerinden oldukça farklı. Site şimdiden sloganı olan “Evden çıkmadan çarşıya çık” mottosunu fazlasıyla yerine getiriyor. Çünkü şimdiden Yeniçarşım.com’da yüzlerce mağaza var ve siz dilediğiniz ürünü bu mağazalar arasından seçerek kolaylıkla satın alabiliyorsunuz. Üstelik, internetten alışveriş yaparken en çok çekindiğimiz “güvenlik” engelini Hürriyet Güvenli Alışveriş Sistemi ile çözmüşler. Sistemi açıklayan video:Yeniçarşım.com’un diğer alışveriş sitelerinden önemli farkları var. Platformun en belirgin karakteristiği olan alıcı ile satıcıyı bir araya getirme stratejisi, satıcıların (mağazaların) ticari kuruluş olması gibi akıllıca bir taktikle desteklenerek, son derece başarılı bir sistem getirilmiş durumda. Yeniçarşım.com’da satış yapan her mağaza, ticari unvana sahip, fatura kesen ve dolayısıyla garantili ürün satan mağazalar. Bu sayede aynı ürünü birden fazla mağaza arasından güvenle seçerek satın alabiliyorsunuz. Herhangi bir problemde “Hürriyet Güvenli Alışveriş Sistemi” ve Yeniçarşım’ın başarılı müşteri hizmetleri departmanı hizmetinizde.

www.yenicarsim.com'da 24 farklı kategoride onbinlerce ürün bulunuyor. Giyimden aksesuara, elektronikten beyaz eşyaya kadar aradığınız her şey Yeniçarşım.com’da.

Ayrıca, www.facebook.com/yenicarsim ve www.twitter.com/yenicarsim adreslerinden ise Yeniçarşım’ı takip edebilir, kampanya ve fırsatlardan haberdar olabilirsiniz.

Bir bumads advertorial içeriğidir.
ToanCau chuyen cung
cap cac loai
dien thoai GoldVish
Free Stock Images
Millions of choices
at ingimage.com
Filipino Recipes
Collection of Pinoy
Recipe Easy 2 Follow
visit make money

online
best binary options
trading
strategy
site cedar finance

binary
RCA Ieftin
Parerea clientilor
despre site
Submit your website
Gain SEO freedirecto
rysubmit.com