INTERSPORT Jena - hier klicken!
Register.com Hosting 125x125
Over 1500 products from Teacher Created Resources
Over 1500 products from Teacher Created Resources


ClickN KIDS Beginning Reading & Spelling Programs
ClickN KIDS Beginning Reading & Spelling Programs
ClickN KIDS Beginning Reading & Spelling Program$4.99/month Websites at Network Solutions!
FREE .MOBI with a goMobiâ„¢ Mobile Website
Try the new 5-Factor Snack bars
gb
     Test     
-Dr.
com
hz

İÖ 4. SINIF / GEOMETRİ 3.2 / 3 BOYUTLU CİSİMLER

MATEMATİK KOLAYDIR, YETER Kİ ÇALIŞINIZ. ÇALIŞINIZ Kİ KAZANINIZ.
BU SINAV KOŞULLARINDA ÖNEMLİ OLAN BİLMEK DEĞİL "ÇABUK YAPABİLMEKTİR"

   BU DÜZEYDE İRDELEYECEĞİMİZ
 ♦ 
TEMEL ŞEKİLLER KÜP, PRİZMALAR, KONİ, PİRAMİT ve KÜREDİR.
 ♦ TEMEL ŞEKİL OLARAK KÜP İRDELENMEKTEDİR.

ALTIN KURAL PEK DE YOKTUR, YANIZCA :
1. HER ŞEKİL AYRI AYRI İNCELENMELİ ve ÖĞRENİLMELİDİR.
y
1. Boyutları 5 cm. , 9 cm. ve 20 cm. olan bir tuğla 1200 g. gelmektedir. Aynı maddeden, ayynı yoğunlukta malzemeden başka bir tuğlanın ölçüleri ise 5 cm , 15 cm. ve 24 cm.'dir.
Bu ikinci tuğlanın ağırlığı ne kadar olmalıdır ?

!
İpucu istediğinizde imleci "y" üzerine getiriniz, yardım istediğinizde "ry1/2" üzerine tıklayınız.
RY1 RY2a) 1220 g.
b) 1539 g.
c) 1440 g.
d) 1280 g.


İlk olarak hacımları ve bunların oranlarını, büyüğün küçüğe oranını bulunuz.
900 x 1.6 = 90 x 16 olduğuna dikkat ediniz.
y
2. Bir önceki soruda verilen büyük tuğla bir köşesi ile karşı orta uzunluklu kenarının tam ortası arasında bir doğru parçası easa alınarak şekilde görüldüğü gibi kesilmiştir. Kalan parçanın ağırlığı ne kadar olur ?

!
İpucu istediğinizde imleci "y" üzerine getiriniz, yardım istediğinizde "ry1/2" üzerine tıklayınız .

RY1 RY2a) 1180 g.
b) 880 g.
c) 990 g.
d) 1080 g.
Yarısının yarısı yani çeyreği kesilmiş, 3/4'ü kalmıştır. ry1'e bakınzı .
3. Aşağıdaki resimde görülen şeklin adı nedir ?

!
a) üçgen prizma
b) prizma
c) yatay prizma
d) yamuk prizma
Tabanı üçgen, değil mi?? .
4. Şekilde görülen üçgen prizmanın hacmı ne kadardır ?

!
a) 99.75 cm.3
b) 475/3 cm.3
c) 387/4 cm.3
d) 99 cm.3
İlk olarak eşkenar üçgenin alanını bulunuz. Taban 5 cm. ve yükseklik 4.3 cm. olduğuna göre bu sayıları çarpıp 2 ile bölünüz.
Ardından bulduğunuz sayıyı prizma yüksekliği olan 9 cm. ile çapınız (eşkenar üçgen taban imiş gibi algılanmış olur) .
5. Aşağıdaki şekil 2. soruda gördüğümüz yamuk prizmasının açılımıdır. Bu açılımın alanı ne kadardır ?

!


a) 586.6 cm.2
b) 556.4 cm.2
c) 466.4 cm.2
d) 716.8 cm.2
Dört dikdörtgen ve bir yamuk vardır. Dikdörtgenin alanı kenarlarının çarpımıdır.
Yamuğun alanı tabanlarının toplamının yüksekliği ile çarpılması ve sonucun ikiye bölünmesi ile bulunur (22.5 x 12).
4 dikdörtgen de aynı yüksekliğe sahip oldukları için uzun kenarları toplayıp ortak yükseklik ile çarpınız (286.4 cm2) .
6. Aşağıdaki şekil 4. soruda verilen üçgen prizmanın açılımıdır. Alanı ne kadar olmaktadır ?

!


a) 155.4 cm.2
b) 156.5 cm.2
c) 216.6 cm.2
d) 216.8 cm.2
Eşkenar üçgenin yüksekliği ve dikdörtgenin kenar ölçüleri verilmiştir.
7. Bir piramidin hacmının 1/3 x taban alanı x yükseklik olduğu kitaplarımızda ve başka kaynaklarda söylenir ancak bunun neden böyle olduğu söylenmez. Bunun nedenini ancak difrensiyel ve integral hesabı öğrendikten sonra anlayabiliriz. Bu kaynakta formulü çıkarmanın geometrik bir yolu gösterilmektedir.
Bir başka olası yöntem ise piramidi bildiğimiz şekillerden oluşan dilimlerin yan-yana veya üst-üste gelmesi olarak düşünerek ve bu şekillerin toplam hacmını bularak yaptığımız yak- laşımdır. Bu bize integral hesaba giriş olanağı da sunar.


!
Yukarıdaki şekilde gördüğümüz 3 dilimle daha önce gördüğümüz üçgen piramidin hacmını bulmaya çalışırsak hangi sonucu elde ederiz ?

a) 1/3 x taban alanı x yükseklik
b) 3/5 x taban alanı x yükseklik
c) 1/8 x taban alanı x yükseklik
d) 3/8 x taban alanı x yükseklik
Bu üç dilimde kalan kısımlar oransal olarak 1 , 3/4 ve 1/2 olmaktadır ve ortalamaları 3/4 etmektedir .
Bir dikdörtgenden bir dik üçgene indirgenmenin kattığı 1/2 çarpanını da unutmayınız .
8. Bizim dik piramidimizin hacmının doğru formül olan 1/3 x taban alanı x yükseklik olduğunu bulmuş ola idik bunu aşağıdaki piramidi de kapsayacak şekilde nasıl genel- leştirebilirdik ?

!
a) aynı şekillerdirler
b) 4 dik piramitten oluşmaktadır
c) yapılamazdı
d) benzer şekillerdirler
Yanıtın tahmini oldukça kolaydır ancak daha herhangi bir piramide genelleme yapılamamış durumdadır. Gelecekte de yapacağımız şeyler olmalıdır.
9. 7. soruda piramidin hacmını bizim dilimleme yöntemimiz ile bulduk ve 1/24 kadar hatalı olan 3x8 çarpanı bulduk. Bu hatanın kaynağı sizce nedir ?

a) ADCF düzleminin eğimli olduğunu göz önüne almadık
b)btün olası dilimleri tümüyle göz önüne almadık
c) doğru olan bizim bulduğumuz formül olalıdır
d) bir hesaplama hatası yapmış olmalıyız


3/8 - 1/3 = 9/24 - 8/24 = 1/24 .
10. Aşağıdaki şekil bizim daha önce gördüğümüz dik piramidin bir yüzü alınmamış açılımıdır. Bu bir yüzü eksik açılımın alanı ne kadardır ?

!


a) 234.25 cm.2
b) 84.75 cm.2
c) 184.75 cm.2
d) 154.45 cm.2
Tabanın bir dikdörtgen olduğunu anımsayınız .
5x9 + 5x7 + 9x7 + ... = 143 + ... = ...
11. Aşağıda görülen kare piramidin hacmı ne kadardır ?

!


a) 2306.7
b) 1823.5
c) 2527.4
d) 1694.5
(1/3) x 20 x 20 x 17.3 = ... .
12. Artık bir piramidin hacmı için verilen formülün doğruluğundan emin olmak istiyoruz ve bu hacmı bildiğimmiz şekillerin hacmı aracılığıyla bulup formül ve sonucun tutarlılığını saptamak istiyoruz. Bu amaçla kare piramidimizi her birinin yüksekliği 1.73 m. olan 10 adet şekilde görüldüğü gibi giderek küçülen dikdörtgenler prizması şeklinde düşünerek hacmını yaklaşık olarak bulmayı denemeliyiz.
Görülen şeklin hacmı ne kadar olmalıdır ?

!


a) 2464,2 cm.3
b) 2664,2 cm.3
c) 2188,8 cm.3
d) 1684,8 cm.3
Bütün prizmaların yükseklikleri eşit olduğu için bütün prizmaların toplam taban alanlarını bulmak ve bunu ortak yükseklikle çarpmak yeterlidir .
En alttakinin alanı 29x20 m2, onun üstündekinin alanı 18x18 m2'dir ve böylece azalarak gider. Yukarıdan aşağı yazılan toplam ise 22 + 42 + 62 + ... + 182 + 202 = 1540 olur.
13. Yöntem öğrenilebildi ise şimdi artık dilimlerin sayısını 50'ye çıkarmak olasıdır. Bu durumda bulunan hacım ne kadar olur ?
(
2'den 100'e kadar olan çift sayıların karelerinin toplamı 171 700 olmaktadır. )

a) 2576.9 m.3
b) 2376.3 m.3
c) 1896.6 m.3
d) 1775.5 m.3
Bu kez her bir dilimin yüksekliği 17.3/50 = 0.346 m. olacaktır .
En üstteki prizmanın taban kenarı 20/50=2/5 m. olmakta ve her adımda ek olarak bu ölçüde büyümektedir.
14. Dilim sayısının artırılarak 100 yapılması halinde hacım için hangi sonuç bulunur ?

( The
1'den 100'e kadar olan sayıların karelerinin toplamı 338 350 olmaktadır.)

a) 1541.8 m.3
b) 3241.4 m.3
c) 2341.4 m.3
d) 3341.8 m.3
Bu kez her dilimin yüksekliği 17.3/100 = 0.173 m. olur.
En üst dilimin tabanı 20/100 = 2/10 m.'lik bir tabanı vardır. Yine her dilim bu kadar büyüyüerek aşağıya doğru inilir .
15. Aşağıdaki şekildeki çubuk grafiği bulduğumuz sonuçların, 10 dilim, 50 dilim ve 100 dilim için bulduğumuz sonuçların, yüzde olarak bağıl hatalarına ilişkindir. Grafiğe göre 100 dilime bölerek hesaplama yapıldığında bağıl hata yüzde kaç olmaktadır ?

!


a) 15 %
b) 6 %
c) 3 %
d) 1.5 %
10 dilim için yüzde olarak bağıl hata (2664,2 - 2306.7)/2306.7 = 357.5/2306.7 = 0.15 yani % 15 olmaktdır .
16. 7. soruda yalnız 3 dilimle %4 gibi (1/24 = 4.2/100)bir hata elde etmişken aynı hatayı daha sonra ancak 50 dilimle elde edebilmenin nedeni nedir ?

a) 3 dilim gereçekte yeterlidir
b) tesadüfidir
c) orada çizgisel, değişkenin yalnız birinci kuvvetine bağlı) bir durum vardır
d) oradaki şekil bir üçgendir
Eğer başarabilirseniz hemen orta dilimden önce ve sonra birer dilim ekleyerek ortalamaya olan katkılarını bulunuz .
17. Bağıl hata yüzdesini aşağıya çekecek bir yöntem olarak aşağıdakilerden hangisi görülebilir ?

!


a) içe çizilen bir benzer adımlı piramid ile dışa çizilenin ortalamaları
b) dilim sayısını azaltmak
c) dilimleri en iyi sonucu verecekleri şekilde düzenlemek
d) daha değişik yöntemler bulmak
Şekle dikkatlice bakınız .
18. Aağıdaki şekilde kaç küp görülmektedir ?

!


a) 15
b) 13
c) 11
d) 10
Arkaya uzanan küplerin sayısına dikkat ediniz .
19. Aşağıda resmi görülen .33 litrelik aliminyum kutunun ölçüleri aşağıdakilerden hangisi olabilir ?

!


a) r=31.5 mm. and h=106 mm
b) r=41.5 mm. and h=106 mm
c) r=41.5 mm. and h=116 mm
d) r=51.5 mm. and h=96 mm
Rastgele biri için hacmı hesaplayıp oradan kıyasla sonuca varmayı deneyiniz .
20. Bir silindirin kaç açılımı olabilir ?

!


a) 1
b) 2
c) 20
d) sonsuz adet
Daireler karşılıklı olmalıdırlar ancak yerleri konusund bir kısıtlama yoktur .
21. Aşağıda açılımı verilen silindirin alanı kaç cm.2 ' dir ?

!


a) 37500
b) 18700
c) 54500
d) 47100
Dikdörtgenin uzun kenarının büyüklüğünden dairenin yarıçapını bulunuz .
π = 3.14 alınız.
y
22. Ölçüleri belli bir kübün içerisinden, yan yüzlerden birine dik ve boydan boya, yarım kenar çapında, bir silindirik delik açılmıştır. Kalan kısmın hacmı ne kadar olur ?

İpucu istediğinizde imleci "y" üzerine getiriniz, yardım istediğinizde "ry1/2" üzerine tıklayınız .

RY1 RY2a) 0.6 x a2
b) 1.3 x a3
c) 0.8 x a3
d) 0.6 x a3


Tahmin edeceğinizden biraz fazladır . π = 3.2 alarak hesaplayınız.
23. 22. sorunun oyuklu küpü aşağıdaki şekilde görülen bir düzlem tarafından kesil- miştir. Arakesitin (düzlem ve küpün ortak noktaları) sınırlarının şekli ne olur ?a) dikdörtgen ve elips
b) dikdörtgen ve daire
c) kare ve elips
d) kare ve daire
Çapraz bir düzlem olduğuna dikkat ediniz .
24. Hacmı 750 cm.3 olan bir silindir merkezinden geçen bir düzlem tarafından simetrik bir şekilde kesilmiştir. Düzlemin alt tarafında kalan kısmın hacmı ne kadar olur ?a) 175 cm.3
b) 375 cm.3
c) 275 cm.3
d) 325 cm.3
Sym = aynı metry = ölçü
25. Yarıçapı r ve yüksekliği r olan bir silindirin gösterebileceği en büyük etkileşim kesiti aşağıdakilerden hangisi olabilir ?

a) (1/2) x r x h
b) r x h
c) r x h3
d) 2 x r x h
Bir şekilde bir düzlem ile gösterebileceği en büyük arakesit olarak algılanabilir ?
This is the feedback!

ZİYARETİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ; YARARLI OLABİLDİĞİMİZİ UMUYORUZ.
FORUMUMUZDA BİREBİR İLETİŞİMİN DAHA DA BÜYÜK YARARI OLACAKTIR !
© 2011 , İsmail GERMAN. HER HAKKI SAKLIDIR
SİZİN İÇİN YETERLİ İSE LİNK VERMEYİ YEĞLEYİNİZ .

Share |


  
=> test-dr.com
  Logout
   Login


Test-Dr.com
GOOD SITE

Test-Dr.com
USEFUL SITE

VoltRank: Link Exchange
Get our toolbar!

Alexa Site Audit
1.0" LCD A2DP Bluetooth MP3 Player FM Transmitter with Caller ID Handsfree (SD/MMC/USB/2.5mm) for $14.81 + Free shipping

Card Reader MP3 Player With TF Card Support/Clip Design for $8.96 + Free shipping
Register.com SEO 300x250 banner

4GB Trendy Spy Camera Camcorder Video Recorder Watch for $32.99 + Free shipping with coupon code 4GBSPY at Mostbuying.com

Web-Based Lesson Planner
Body Fat Monitors
Network Solutions - $5.99 per month Hosting
Up to 70% off Domains at Network Solutions

Ekim ayından bu yana yayında olan Yeniçarşım.com, alışkın olduğumuz e-ticaret sitelerinden oldukça farklı. Site şimdiden sloganı olan “Evden çıkmadan çarşıya çık” mottosunu fazlasıyla yerine getiriyor. Çünkü şimdiden Yeniçarşım.com’da yüzlerce mağaza var ve siz dilediğiniz ürünü bu mağazalar arasından seçerek kolaylıkla satın alabiliyorsunuz. Üstelik, internetten alışveriş yaparken en çok çekindiğimiz “güvenlik” engelini Hürriyet Güvenli Alışveriş Sistemi ile çözmüşler. Sistemi açıklayan video:Yeniçarşım.com’un diğer alışveriş sitelerinden önemli farkları var. Platformun en belirgin karakteristiği olan alıcı ile satıcıyı bir araya getirme stratejisi, satıcıların (mağazaların) ticari kuruluş olması gibi akıllıca bir taktikle desteklenerek, son derece başarılı bir sistem getirilmiş durumda. Yeniçarşım.com’da satış yapan her mağaza, ticari unvana sahip, fatura kesen ve dolayısıyla garantili ürün satan mağazalar. Bu sayede aynı ürünü birden fazla mağaza arasından güvenle seçerek satın alabiliyorsunuz. Herhangi bir problemde “Hürriyet Güvenli Alışveriş Sistemi” ve Yeniçarşım’ın başarılı müşteri hizmetleri departmanı hizmetinizde.

www.yenicarsim.com'da 24 farklı kategoride onbinlerce ürün bulunuyor. Giyimden aksesuara, elektronikten beyaz eşyaya kadar aradığınız her şey Yeniçarşım.com’da.

Ayrıca, www.facebook.com/yenicarsim ve www.twitter.com/yenicarsim adreslerinden ise Yeniçarşım’ı takip edebilir, kampanya ve fırsatlardan haberdar olabilirsiniz.

Bir bumads advertorial içeriğidir.
visit best ways to
make money from
home
now how to make
real money
online
top Online Geld

Verdienen
blocked drains
telford

drainclearing247
Free SMS Collection
Funny SMS and Jokes
Good Morning SMS