INTERSPORT Jena - hier klicken!
Register.com Hosting 125x125
Over 1500 products from Teacher Created Resources
Over 1500 products from Teacher Created Resources


ClickN KIDS Beginning Reading & Spelling Programs
ClickN KIDS Beginning Reading & Spelling Programs
ClickN KIDS Beginning Reading & Spelling Program$4.99/month Websites at Network Solutions!
FREE .MOBI with a goMobiâ„¢ Mobile Website
Try the new 5-Factor Snack bars
gb
     Test     
-Dr.
com
hz

İÖ 4. SINIF / GEOMETRİ 3.1 / 3 BOYUTLU CİSİMLER

MATEMATİK KOLAYDIR, YETER Kİ ÇALIŞINIZ. ÇALIŞINIZ Kİ KAZANINIZ.
BU SINAV KOŞULLARINDA ÖNEMLİ OLAN BİLMEK DEĞİL "ÇABUK YAPABİLMEKTİR"

   BU DÜZEYDE İRDELEYECEĞİMİZ
 ♦ 
TEMEL ŞEKİLLER KÜP, PRİZMALAR, KONİ, PİRAMİT ve KÜREDİR.
 ♦ TEMEL ŞEKİL OLARAK KÜP İRDELENMEKTEDİR.

ALTIN KURAL PEK DE YOKTUR, YANIZCA :
1. HER ŞEKİL AYRI AYRI İNCELENMELİ ve ÖĞRENİLMELİDİR.
y
1. Bir zar geometrik olarak hangi şekle sahiptir ?

!
İpucu gerektiğinde imleci "y" üzerine getiriniz, yerdım gerektiğinde "ry1/2" üzerine tıklayınız.
RY1 RY2a) dikdörtgenler prizması
b) prizma
c) küp
d) küre


Bir küp komşu yüzeyleri birbirine dik ve kare şeklinde olan 3 boyutlu cisimdir.
y
2. Bir düzlem bir küpü üst ön köşesinden eşit uzaklıkta 3 noktada kesmiştir. Düzlem ile küpün arakesiti, paylaştıkları noktaların tümü, şekil olarak aşağıdakilerden hangisidir (bölgeyi çevreleyen geometrik şekil, bölgenin ne tür bir bölge olduğu sorulmaktadır) ?

!
İpucu gerektiğinde imleci "y" üzerine getiriniz, yerdım gerektiğinde "ry1/2" üzerine tıklayınız.

RY1 RY2a) ikizkenar üçgen
b) dik üçgen
c) eşkenar üçgen
d) geniş (açılı) üçgen
Oldukça açık ve thamin edilebilir yanıtı olan bir sorudur. Yine de ry1'e bakınız.
3. Kenarları bir birim olan bir küpün yüzey alanı kaç birim karedir ?

a) 6
b) 4
c) 8
d) 3
Her bir yüzey 1 birim kare olur . 6 yüzey vardır.
4. Bir açılım (net) katlanarak 3 boyutlu bir cisme dönüşebilen (iki boyutlu) bir yüzeydir. Aşağıdaki açılımların hangileri bir küp oluşturabilir ?

!
a) yalnız I
b) ikisi de
c) hiçbiri
d) yalnız II
Açılımın 6 kareden oluşması yeterli değildir .
5. Bir küp oluşturabilecek kaç değişik açılım olabilir ?

Ref.-1        Ref.-2


a) 7
b) 17
c) 11
d) 21
Önce kendiniz sınayınız ve 10'dan küçük veya 12'den büyük bir sayı bulursanız referanslara (atıf yapılan kaynaklara) bakınız .
6. Bir küpün toplam kaç yüzey ve hacım köşegeni vardır ?

a) 12
b) 14
c) 10
d) 16
Her yüzeyin iki köşegeni, hacmin ise bir taban yüzeyindeki köşe sayısı kadar köşegeni vardır .
7. Bir küpün 6 yüzü, 2 tabanı, 8 köşesi, 4 yan kenarı ve ... taban kenarı vardır .
( Ref.- Şekiller )
( Ref.- Taban Sayısı )

!
a) 8
b) 4
c) 6
d) 12
Hem alt hem de üst yüzler taban olarak algılanmaktadır .
Bizim öğrendiğimiz zamanlarda bir küp 6 tabanlı olarak tanımlanırdı; şimdi güncel tanım "2 tabanlı" olmaya başladı. Bu sorunun yanıtı için özellikle "Taban Sayısı" adlı kaynağa bakabilirsiniz. Durumun özeti ise şudur: Bir küpün 6 potansiyel tabanı vardır, her biri taban olabilir. Bu yüzen, havada uçan küpler için geçerli olandır. Küp belli bir konuma oturtulmalı ve sabitlenmelidir ki üzerinde rahatça konuşulabilsin. Bu durumda da 6 potansiyel tabandan biri taban olur; yan yüz olmaktan çıkar taban olur. Tavan da bir yan yüz değildir, o da ayrı bir şekilde adlandırılabilirdi ama buna gerek görülmemektedir ve tavan da bir taban olarak algılanmakta ve yalnızca "yan yüz-taban" ayırımı yapmak yeterli görülmektedir. Konuya çok önem vermeyiniz yalnızca basit bir tanımlamadır, yarın bu da değişebilir.KÜPÜN HACMİ vb. ise DEĞİŞMEZ.
8. Bütün kenarlar eşit ve birim uzunluktadırlar. Aşağıda verilen şekil neden birim hacimlidir ?

!


a) kenarları birim uzunlukludurlar
b) küp şeklindedir
c) tanım nedeniyle
d) yüzeyleri birbirine diktirler
(örneğin bir kübün) Hacminin tanımı: Bu kübü dolduracak birim küplerin sayısı .
Birim kürelerin sayısı olarak tanımlamak zorluklara neden olacaktır .
9. Küçük küplerin her birinin kenarı 1 birimdir. Aşağıda verilen şeklin hacmi kaç birim olmalıdır ?

!


a) 6 birim3
b) 16 birim3
c) 10 birim3
d) 8 birim3


1 kenar 4 birim uzunluktadır .
10. Aşağıdaki şekilde hacimleri (1000 cm.3 yani 1 litre) eşit olan bir küp ve bir de silindir görülmektedir. Bunların hacimlerinin duyarlılığı açısından hangisinin daha duyarlı olması beklenmelidir ?

!


a) hiç biri
b) ikisi de
c) silindir
d) küp
Hiç bir ölçü tam ve kesin değildir, uzunluk ölçüsü de öyledir, her verilen uzunluk değeri bir de hata içerir. Hatanın gerçek ve mutlak olan değere oranlanmasına duyarlılık denir. Örneğin milyonda bir duyarlılık dediğimizde 1 metreyi ancak 1 mikrometre (dolayında) eksik veya fazla olarak ölçebiliyoruz demektir .
11. Sıvı hacmi ölçüm kapları genelde silindir şeklindedirler. Neden ?

a) daha duyarlıdırlar
b) üretim ve kullanımları daha kolaydır
c) şekli daha derli topludur
d) şekli daha güzeldir
Çoğunlukla cam veya paslanmaz çelik sactan yapılırlar .
12. Aşağıdaki şekil bir yandan hacim = yükseklik x genişlik x derinlik derken bir yandan da hacim = l3 (uzunluğun küpü) demektedir. Nedeni nasıl açıklanabilir ?

!


a) hata vardır
b) cisim küp şeklindedir
c) yüzeyler derli topludur
d) şekil derli topludur
Tahmini kolay bir yanıt .
13. Aşağıdaki şekilde birbirinin aynı olan 3 Rubik küpü görülmektedir. Kırmızı yüzün karşısında hangi renkli yüz olmalıdır ?

!
a) sarı
b) yeşil
c) turuncu
d) sorunun savı doğru değildir
Önce soru savının doğruluğunu denetleyiniz !
Sorunun savı doğru olamaz, üçünçü küpte komşu olan kırmızı ve turuncu renkler vardır ve bu ilk iki küple uyumlu değildir.
14. Renklendirme bakımından birbirinin aynı olan aşağıdaki 3 küpte kırmızı yüzün karşısındaki küpün rengi ne olmalıdır ?

!
a) turuncu
b) sarı
c) yeşil
d) beyaz
Tüm renkleri bir önceki sorunun 3. küpünde görmek olasıdır. 6. renk turuncu olmalıdır.
15. Aşağıda bir Rubik Küpü görülmektedir. Her altı yüzde de 9 adet yapıştırılmış, renkleri alışılagelmiş olarak beyaz, kırmızı, mavi, turuncu, yeşil ve sarı olan 9 küçük küp yüzü boyutlarında renkli plastik etiket bulunmaktadır.
Yukarıdaki küp üzerinde görülemeyen etiket sayısı kaçtır ?

!


a) 36
b) 27
c) 24
d) 18
Görülen yüz sayısı 3, görülemeyen yüz sayısı da 3 olduğuna göre ... .
16. Bir Rubik Küpünde küçük küplerin kaç yüzeyinde yapıştırılmış bir etiket olmasına gerek yoktur ?

!


a) 112
b) 108
c) 98
d) 88
27 küçük küpün ... yüzü vardır; ... tanesi etiketlenmek zorundadır .
17. Bir Rubik Küpünde hiç bir yüzeyinde etiket olmayan kaç küp olabilir ?

!


a) 8
b) 4
c) 2
d) yalnız 1
Yanıt açıktır ama bir gözden geçirelim.
Öndeki kırmızı ile başlayalım. 9 etiketli küp vardır. Saat yönünde dönüp yeşile gelince bunda da 9 küp vrdır ama 3'ü daha öncekilerle aynıdırlar ve 6 küp eklenir. Ek bir 6 da turuncudan gelir ve elde 21 olur. Mavi yalnız 3 tane ekler ve toplam 24'e çıkar.
Taban ve tavan (yine taban da denebilir) her biri 1 eklerler.
Up and bottom each add 1.
18. Bir Rubik Küpünde yalnızca iki etiketi olan kaç küp vardır ?

!


a) 8
b) 12
c) 16
d) 10
Köşelerdeki küplerin 3 etiketleri vardır ve toplam 8 adet köşe küpü vardır.
Yüzlerin ortalarında her biri üzerinde 1 etiket olan toplam 6 küp vardır.
1 küpün de hiç etiketi yoktur.
Alan = πxr2 = 3.14 x 100 .
19. Aşağıdaki şekilde görülen prizmanın adı nedir ?

!


a) prizma
b) dik prizma
c) dikdörtgenler prizması
d) küp prizma
Her yüz bir ...dir .
Şekilde görülen sözcüklerin anlamları : depth=derinlik, width=genişlik ve height=yükseklik.
Bunların yerine en, boy ve yükseklik sözcükleri de kullanılırlar.
20. Aşağıdaki formüllerden hangisi bir dikdörtgenler prizmasının hacmini verir ?

!


a) V = π x (w x d x h)
b) V = 1/2 x (w x d x h)
c) V = 2 x w x d x h
d) V = w x d x h
w genişlik, d derinlik ve h yükseklik demektir .
21. Aşağıdaki formüllerden hangisi bir dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını verir ?

!


a) 2 x (wxh + wxd + hxd)
b) (wxh + wxd + hxd)
c) 4 x (wxh + wxd + hxd)
d) π x (wxh + wxd + hxd)
Her yüzeyin karşısında aynı ölçülerde bir başka yüzey vardır .
y
22. Büyük bir dikdörtgenler prizmasının içinde bir küçüğü oyularak alınmış ve aşağıdaki şekil elde edilmiştir. Şekil üzerinde verilen verilere göre bu cismin hacmi nedir ?

İpucu gerektiğinde imleci "y" üzerine getiriniz, yerdım gerektiğinde "ry1/2" üzerine tıklayınız.

RY1 RY2a) 176 cm.3
b) 187.5 cm.3
c) 137.5 cm.3
d) 125 cm.3


Bu soru gerçekte sınama-yanılma ile de çözülebilir basit bir sorudur ama genel olarak iki bilinmeyenli iki denklemi çözmeye bir giriş sorusudur. Biz testlerimizde bu tür soruları, yardımlı olmak koşuluyla sormaktayız ki olabildiğince erken göz ısınması oluşsun. Aranızda yeteneğü çok olanlar için bu sorun olmayacaktır. Normal yetenekte olanlarınız bu tür sorulara yalnızca bir göz atmakla yetinebilirler.
Ayrıntılar için ry1'e bakınız .
23. Soru 22'de büyük prizmadan kesilen küçük prizmanın yüzey alanı ne kadardır ?a) 37.5 cm2
b) 50 cm2
c) 75 cm2
d) 100 cm2
İki tabanı unutmayınız .
24. Soru 22'de büyük prizmadan kesilen küçük prizmanın hacmi ne kadardır ?a) 62.5 cm3
b) 67.5 cm3
c) 32.5 cm3
d) 37.5 cm3
Taban alanı 12.5 cm.2'dir .
25. Soru 22 ve 24'ün yanıtlarının toplamı neyi ve kaç verir ?

a) Kesilen kısmın hacmi ; 125 cm.3
b) Kesilmemiş halin hacmi ; 125 cm.3
c) Kesilen kısmın hacmi ; 250 cm.3
d) Kesilmemiş kısmın ; 250 cm.33
Alışılagelmişi sürdürdük.
This is the feedback!

ZİYARETİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ; YARARLI OLABİLDİĞİMİZİ UMUYORUZ.
FORUMUMUZDA BİREBİR İLETİŞİMİN DAHA DA BÜYÜK YARARI OLACAKTIR !
© 2011 , İsmail GERMAN. HER HAKKI SAKLIDIR
SİZİN İÇİN YETERLİ İSE LİNK VERMEYİ YEĞLEYİNİZ .

Share |


  
=> test-dr.com
  Logout
   Login


Test-Dr.com
GOOD SITE

Test-Dr.com
USEFUL SITE

VoltRank: Link Exchange
Get our toolbar!

Alexa Site Audit
1.0" LCD A2DP Bluetooth MP3 Player FM Transmitter with Caller ID Handsfree (SD/MMC/USB/2.5mm) for $14.81 + Free shipping

Card Reader MP3 Player With TF Card Support/Clip Design for $8.96 + Free shipping
Register.com SEO 300x250 banner

4GB Trendy Spy Camera Camcorder Video Recorder Watch for $32.99 + Free shipping with coupon code 4GBSPY at Mostbuying.com

Web-Based Lesson Planner
Body Fat Monitors
Network Solutions - $5.99 per month Hosting
Up to 70% off Domains at Network Solutions

Ekim ayından bu yana yayında olan Yeniçarşım.com, alışkın olduğumuz e-ticaret sitelerinden oldukça farklı. Site şimdiden sloganı olan “Evden çıkmadan çarşıya çık” mottosunu fazlasıyla yerine getiriyor. Çünkü şimdiden Yeniçarşım.com’da yüzlerce mağaza var ve siz dilediğiniz ürünü bu mağazalar arasından seçerek kolaylıkla satın alabiliyorsunuz. Üstelik, internetten alışveriş yaparken en çok çekindiğimiz “güvenlik” engelini Hürriyet Güvenli Alışveriş Sistemi ile çözmüşler. Sistemi açıklayan video:Yeniçarşım.com’un diğer alışveriş sitelerinden önemli farkları var. Platformun en belirgin karakteristiği olan alıcı ile satıcıyı bir araya getirme stratejisi, satıcıların (mağazaların) ticari kuruluş olması gibi akıllıca bir taktikle desteklenerek, son derece başarılı bir sistem getirilmiş durumda. Yeniçarşım.com’da satış yapan her mağaza, ticari unvana sahip, fatura kesen ve dolayısıyla garantili ürün satan mağazalar. Bu sayede aynı ürünü birden fazla mağaza arasından güvenle seçerek satın alabiliyorsunuz. Herhangi bir problemde “Hürriyet Güvenli Alışveriş Sistemi” ve Yeniçarşım’ın başarılı müşteri hizmetleri departmanı hizmetinizde.

www.yenicarsim.com'da 24 farklı kategoride onbinlerce ürün bulunuyor. Giyimden aksesuara, elektronikten beyaz eşyaya kadar aradığınız her şey Yeniçarşım.com’da.

Ayrıca, www.facebook.com/yenicarsim ve www.twitter.com/yenicarsim adreslerinden ise Yeniçarşım’ı takip edebilir, kampanya ve fırsatlardan haberdar olabilirsiniz.

Bir bumads advertorial içeriğidir.
Submit your website
Gain SEO freedirecto
rysubmit.com
click how to make a
lot of money
online
cheapest carpet
cleaning
wolverhampton
here im internet
geld verdienen
legal
Birthday SMS
Birthday Messages
Birthday Fun & Jokes