INTERSPORT Jena - hier klicken!
gb
     Test     
-Dr.
com
hz

İÖ 4. SINIF / MATEMATİK / DOĞAL SAYILAR 1.1

MATEMATİK KOLAYDIR, YETER Kİ ÇALIŞINIZ. ÇALIŞINIZ Kİ KAZANINIZ.
BU SINAV KOŞULLARINDA ÖNEMLİ OLAN BİLMEK DEĞİL "ÇABUK YAPABİLMEKTİR"

 MATEMATİKTE DOĞAL SAYILAR

    ♦ 
1, 2, 3, ... gibi nesneleri sayarken kullandığı- mız sayma sayılrıdırlar.

    ♦ bazı tanımlamalarda 0 da bir doğal sayı olarak değerlendirilir.


    Ref.-1

    Ref.-2
1. "0" ı doğal sayı olarak değil de bir sayma sayısı olarak yorumlayan tanıma göre 4 basamaklı doğal sayıların en küçüğü hangi sayıdır?

a) 111
b) 1111
c) 1000
d) 1110


Bu yorumda "0" bir sayma sayısı değildir ama bir rakam olarak mecburen kullanılır .
2. Onlar basamağı üç olan iki basamaklı doğal sayıların toplamı aşağıdakilerden hangisidir ?

a) 355
b) 345
c) 255
d) 305
30+30+1++30+2+...+30+9=10x30+1+2+3+...+9
3. Kendisinden küçük doğal sayıların toplamı kendisinin üç katı olan doğal sayı kaçtır ?

a) 7
b) 6
c) 8
d) 9
Örneğin sayı 3 olsun:
3'ten küçük sayılar: 1 ve 2.
1+2 = 3
3 için kendisinden küçük olan sayıların toplamları yine 3 olmaktadır, üç katı olmuyor.
4. Kendisi ve kendisinden küçük doğal sayıların toplamı kendisinin 3 katı olan doğal sayının bulunduğunu ve bunun yalnızca bir adet olduğunu nasıl ispat edebiliriz ?

a) Dener ve 5 sayısı için bunun doğru olduğunu gösteririz.
Kendisinden küçük ve büyük bir sayı için bunun doğru olamayacağını gösteririz.
b) Dener ve 5 sayısı için bunun doğru olduğunu gösteririz.
Kendisinden küçük bir sayı için bunun doğru olamayacağını gösteririz.
c) Dener ve 5 sayısı için bunun doğru olduğunu gösteririz.
d) Dener ve 5 sayısı için bunun doğru olduğunu gösteririz.
Kendisinden büyük bir sayı için bunun doğru olamayacağını gösteririz.
5 için doğru olması halinde başka bir sayı için doğru olamayacağını göstermemiz de gerekir .
5. Basamak sayısı en çok 4 olan ve yüzler basamağı 3 , onlar basamağı 7 olan en küçük ve en büyük doğal sayıların toplamı kaçtır ?

a) 10749
b) 9749
c) 370
d) 1370
Binler basamağı(nda bir rakam) olmayabilir !
6. Δ 2 sayısı, yani onlar basamağında Δ ve birler basamağında 2 olan sayı , 12xΔ sayısına eşit ise, yani Δ sayısının on iki katına eşit ise, Δ için olası bir değer aşağıdakilerden hangisidir ?

a) 2
b) 1
c) 0
d) 3
Burada genel çözüm 10xΔ + 2 = 2xΔ denklemini çözerek bulunabilir. Ancak soru yanıtların sınanmasıyla çok daha kolay çözülebilir.
Δ'nın sıfır olması halinde 2=0 hali ortaya çıkar ve doğru olamaz .
7. 27386 sayısınında basamak değeri en büyük olan hangi rakamdır ?

a) 7
b) 9
c) 8
d) 2
Basamak değerleri sola doğru artarak ilerler .
8. Beş yüz otuz dört bin üç yüz yetmiş altı sayısının doğru yazılışı aşağıdakilerden hangisidir ?

a) 534376
b) 376534
c) 534,376
d) 376,534
Türkçe yazılışta doğru olan bölükler arasına "," koymamaktır. "," birler basamağından sora ondalık kesirlere geçiş için konur .
9. Hangi sayı her zaman çifttir ?

a) İki sayma sayısının toplamı.
b) İki sayma sayısının çarpımı.
c) Bir sayma sayısının iki katı.
d) İki sayma sayısının farkı.
10. Sayma sayıları arasında yaptığımız hangi işlemle bu sayıların dışına çıkarız ?

a) Toplama
b) Çıkarma
c) Çarpma
d) Çıkarma ve Bölme
Ters işlemler ( "-" ve "/") bizi bu sayıların dışına çıkarırlar .
11. Değişik rakamlarla yazılan dört basamaklı en küçük sayı ile 3 basamaklı en büyük sayının farkı kaçtır ?

a) 1
b) 235
c) 24
d) 236
1. sayı 1234 olmaz, 1023 olur . İkincisi ise 999 olur . Arada "ile" yerine "ve" olsaydı 987 olurdu.
12. Bir'den yüz on'a (yüz on da yazılacak) kadar olan sayma sayılarını yazdığımızda kaç kez sıfır rakamını kullanmak durumunda kalırız ?

a) 11
b) 12
c) 9
d) 21
101, 102 gibi sayıları unutmayınız.
13. 300 047 sayısının düz yazı le yazılması nasıl yapılmalıdır ?

a) Üçyüzbin kırkyedi
b) Üç yüz bin kırk yedi
c) Üçyüzbinkırkyedi
d) Üç yüzbin kırkyedi
Sayılar teker teker ve ayrı olarak yazılırlar.
14. 300 047 sayısı hangi sayıların toplamıdır ?

a) Üç adet yüz binlik, 4 adet onluk ve 7 adet birlik
b) Üç adet on binlik, dört adet onluk
c) Üç adet on binlik, dört adet onluk ve yedi adet birlik
d) Üç adet on binlik, dört adet yüzlük ve yedi adet birlik<
15. 7 , 15 , 12 , 20 , ... sayı dizisini hangi sayı takip etmelidir ?

a) 25
b) 17
c) 27
d) 19
8 eklenip 3 çıkarılmaktadır .
16. 2 , 5 , 26 , ... örüntüsünde ... yerine hangi sayı gelmelidir ?

a) 677
b) 33
c) 337
d) 455
Kendisi ile çarpıp 1 eklenmektedir, 25x25 = 625 olduğuna göre ... .
17. OTTA sözcüğü 3557 şifresi ile yazılıyor. Buna göre KRAK sözcüğünün yazılışı aşağıda verilenlerden hangisi olabilir ?

a) 6946
b) 9469
c) 8378
d) 4934
A karşıtı 7 olmalıdır .
18. 50079 sayısının rakamlarıyla, her rakamı ancak bir kez kullanmak kaydıyla, kaç değişik 4 basamaklı sayı yazılabilir ?a) 9
b) 12
c) 18
d) 24
4 basamaklı sayının ilk rakamının 0 olamayacağını ... .
19. Bir torbada üzerinde 1'den 90'a kadar tüm doğal sayıların bir taş üzerinde bir tane olmak koşulu ile yazılı olduğu 90 adet çakıl taşı vardır. Bir oyuncunun elinde de bir deste halinde sıralanmış 10 adet kart vardır. Bu kartların birincisi 1'den 9'a kadar olan olan sayıları, ikincisi 10'dan 18'e kadar olan sayıları, üçüncüsü 19'dan 27'ya kadar olan sayıları taşımakta ve bu şekilde 90 doğal sayı on kart üzerine sıralı olarak dağıtılmış bulunmaktadır.
Bu torbadan herhangi bir taş çeken bir oyuncu taşın üzerinde yazılı olan sayıyı taşıyan kartın kaç numaralı kart olduğunu en kolay nasıl bulabilir ?a) Taş üzerindeki sayıdan yeteri kadar 9 çıkartarak.
b) Taş üzerindeki sayıdan çıkabilecek en büyük 9'un katını çıkartarak.
c) Taş üzerindeki sayıyı 9'a bölüp, kalanı atıp, bölüme 1 ekleyerek.
d) Taş üzerindeki sayıyı 9'a bölüp kalanı bularak.
Belli ki 9'a bölme yapılacaktır ... .
20. Bir torbada üzerinde 1'den 90'a kadar tüm doğal sayıların bir taş üzerinde bir tane olmak koşulu ile yazılı olduğu 90 adet çakıl taşı vardır. Bir oyuncunun elinde de bir deste halinde sıralanmış 18 adet kart vardır. Bu kartların birincisi 1,19,37,55 ve 73 sayılarını(1 sayısı ve buna 18'in sıralı katlarının eklenmesiyle elde edilen 5 adet sayıyı), ikincisi 2,20,38,56 ve 74 sayılarını (2 sayısı ve buna 18'in sıralı katlarının eklenmesiyle elde edilen 5 adet sayıyı), üçüncüsü 3,21,39,57 ve 75 sayılarını (3 sayısı ve buna 18'in sıralı katlarının eklenmesiyle elde edilen 5 adet sayıyı) taşımakta ve bu şekilde 90 doğal sayı on kart üzerine tamamıyle dağtılmış bulunmaktadır.
Bu torbadan herhangi bir taş çeken bir oyuncu taşın üzerinde yazılı olan sayıyı taşıyan kartın kaç sayısı ile başlayan kart olduğunu en kolay nasıl bulabilir ?a) Çıkan taşın üzerindeki rakam değerlerini toplayarak.
b) Çıkan taşın üzerindeki rakam değerlerini toplayıp, gerekirse 9 ekleyerek.
c) Çıkan taşın üzerindeki rakam değerlerini toplayıp toplama 9 ekleyerek.
d) Çıkan taşın üzerindeki sayıyı 18 ile bölüp kalanı bularak.
!8 ile bölmek oldukça zor olabilir ... .
21. Toplamları 87 , farkları 37 olan iki sayıdan büyük olan kaçtır ?

a) 62
b) 63
c) 60
d) 61
Sayılar A (büyük sayı) ve B sayıları olsunlar:
A+B=87 ve
A-B=37
Eşitliğin iki tarafı da eşit olduğuna göre bu tarafları, toplamları ve farkları, toplarsak:
A+B+A-B=87+37=124 buluruz.Bu da A'nın iki aktı 124 sayısına eşittir anlamına gelir.
22. A > (85 : 17) eşitsizliğinde A yerine gelebilecek en küçük doğal sayı kaçtır ?

a) 5
b) 6
c) 4
d) 3


85 ayısının 17 ile bölünmesinden elde dilen sonuç 5 sayısıdır.
A sayısı 5'ten büyük olan ilk doğal sayı olmalıdır .
23. Değişik rakamlarla yazılan iki basamaklı bir doğal sayının rakamları yer değiştirilerek küçük sayı büyük olandan çıkarıldığı zaman farkın birler basamağı 4 ise fark kaçtır ?a) 38
b) 72
c) 23
d) 54
Toplam 9 olmalıdır, daha sonra bir dizi örnek göreceksiniz ve nedenini de öğreneceksiniz.
24. Değişik rakamlarla yazılan üç basamaklı bir doğal sayının birler ve yüzler basamaklarındaki rakamların yerlerini değiştirip küçüğünü büyüğünden çıkararak farklarını aldığımızda farkın birler basamağı 3 ise fark kaçtır ?

a) 393
b) 933
c) 693
d) 396
Sayı ABC ise işlemden sonra CBA olur.
ABC = 100xA + 10xB + C
CBA = 100xC + 10xB + A

FARK = 100x(A-C) + C - A = 99 x (A - C) yani 99'un katı.
99'un katı olan sayılar 9'un da katı olular.
Burada fark en genel haliyle 3 basamaklıdır.
Büyük sayı 100'ler basamağında olmalıdır ki fark doğal sayı olsun. Bu da ortadaki sayıdan 1 onluk almamızı, onluk bozmamızı gerektirir. FARKIN ORTA SAYISI 9 OLMALIDIR.
RAKAMLAR TOPLAMI DA 9 OLMAK ZORUNDA OLDUĞUNA GÖRE FARKIN YÜZLER BASAMAĞINDAKİ RAKAMLA BİRLER BASAMAĞINDAKİ RAKAMLARIN TOPLAMI DA 9 OLMALIDIR .
25. Hem 2x8=16 hem de 4x4=16 eşitlikleri matematik olarak doğrudurlar.
Yukarıdaki ifadede bulunan iki adet 16'nın birbirlerine eşit olduklarını çevremizden örnekler vererek nasıl gösterebiliriz ?

a) Kolaydır .
b) 2 tane "iki adet fasulye içeren" bir grupla 4 tane "4 adet fasulye içeren" bir başka grubun eşit olduğunu gösteririz .
c) Fiziksel örnek bularak matematik eşitliği göstermeyiz. Fizikte tam olarak eşitlik yoktur, matematikte ise varsayımsal/kavramsal eşitlikler vardır. Bunlar fizik ölçme duyarlılığı ile sınırlı eşitliklerin kavramsal uzatmalarıdır .
d) Son derece duyarlı teraziler kullanırız .
Matematik eşitlikler soyutlama da içerirler.
This is the feedback!
Başlangıca Dön

ZİYARETİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ; YARARLI OLABİLDİĞİMİZİ UMUYORUZ.
FORUMUMUZDA BİREBİR İLETİŞİMİN DAHA DA BÜYÜK YARARI OLACAKTIR !
© 2011 , İsmail GERMAN. HER HAKKI SAKLIDIR
SİZİN İÇİN YETERLİ İSE LİNK VERMEYİ YEĞLEYİNİZ .

Share |


  
=> test-dr.com
  Logout
   Login


Test-Dr.com
GOOD SITE

Test-Dr.com
USEFUL SITE

VoltRank: Link Exchange
visit make money

online
see im internet
geld
verdienen
ToanCau Mobile cung
cap Mobiado chinh
hang