INTERSPORT Jena - hier klicken!
gb
     Test     
-Dr.
com
hz

İÖ 4. SINIF / MATEMATİK / DOĞAL SAYILARI ÇIKARMA 1.1

MATEMATİK KOLAYDIR, YETER Kİ ÇALIŞINIZ. ÇALIŞINIZ Kİ KAZANINIZ.
BU SINAV KOŞULLARINDA ÖNEMLİ OLAN BİLMEK DEĞİL "ÇABUK YAPABİLMEKTİR"

 DOĞAL SAYILARI ÇIKARMA İŞLEMLERİ

    ♦ 
EKSİLEN OLARAK ADLANDIRILAN BİR DOĞAL SAYIDAN
    ♦ ÇIKAN OLARAK ADLANDIRILAN BİR BAŞKA DOĞAL SAYI KADAR GERİYE DOĞRU SAYMANIN SONUCUNUN NE OLACAĞININ


HER BÜYÜKLÜKTEKİ EKSİLEN ve ÇIKAN İÇİN BELİRLENEBİLMESİNİN YÖNTEMLERİDİR.

    Ref.-1
y
1. 7-5 = 2 eşitliğinin fizik karşılığını hemen herkes kolayca bulabilir. 7 tane kibrit çöpü alıp da bunlardan 5 tanesini bir başka yere koyar veya 5 çöpü tutuşturup çöp tenekesine atarsak kalan kibritler bellidir. Ancak 5 kibritmiz var iken bunlardan 7 tane alamayız.

Bu ne anlama gelir ?

a) Çıkarma işlemi yanlış tanımlanmıştır.
b) Çıkarma işlemi tüm doğal sayılar arasında tanımlıdır ve bir doğal sayı ile sonuçlanır.
c) Çıkarma işlemin üzerinde işlem yapılan tüm sayılar için tanımlı olması isteniyorsa doğal sayıları genişletmek ve olumsuz (negatif, eksi işaretli) doğal sayıları da düşünmek gerekir.
d) Çıkarma işlemi zor bir işlemdir.
Ancak başka bir yerden iki adet kibrit çöpü ödünç alıp 5 tanenin yanına koyarsak ve buradan 7 (tane kibrit çöpü) çıkarırsak kibritlerin yerinde bir şey kalmaz; ve tabi 2 kibrit çöpü de bOrcumuz olur.
İşte bu borcu artık bilinen tamsayılar ile ifade edemeyiz ve nEgatif tamsayıları tanımlamamız gerekir.
2. Çıkarma işlemi yaparken aynı basamaklarda bulunan küçük sayılardan büyük sayıları nasıl çıkarırız ?

a) Bir soldaki basamaktan 1 x basamak değeri kadar bir miktarı alır çıkarmanın söz konusu olduğu basamağa katarız .
b) Böyle bir işlem yapılamaz.
c) Küçük sayıyı büyük sayıdan daha büyük yaparız.
d) Büyük sayıdan küçük sayıyı çıkarırız ve sonucu yazarız..
Burada da bir borç alma benzeri işlem söz konusudur ancak sayının kendisinden, bir başka basamağından borç alınır ve o basamak eksilir .
3.   Çıkarma işleminin özelliklerinden biri çıkan ile farkın toplamının eksilen sayıya eşit olmasıdır. Diğer bir özelliği ise ... .

Yardim almak istediginizde fareyi "y" uzerine getiriniz veya "ry1/2" uzerine tiklayiniz.

RY1 RY2


a) Eksilen, çıkan ve farkın birlikte toplanması eksilenin yarısına eşittir.
b) Eksilen, çıkan ve farkın birlikte toplanması eksilenin 2 katına eşittir.
c) Eksilen, çıkan ve farkın birlikte toplanması eksilenin 3 katına eşittir.
d) Eksilen, çıkan ve farkın birlikte toplanması eksilenin 4 katına eşittir.
ry'lara bakınız.
4.  Bir çıkarma işleminde eksilen çıkandan iki büyük ise fark kaç olur ?

a) bulunamaz
b) 4
c) 2
d) her sayı olabilir
5. 6 basamaklı en küçük sayıdan 4 basamaklı en büyük sayı çıktığında kaç kalır?

a) 1
b) 11
c) 9991
d) 90001
Sayılar 100000 ve 9999 !
6. 101 sayısı 99 sayısından büyüktür. Aralarındaki farkı bulmak da zihnimiz için kolaydır çünkü 99 sayısının üstüne iki daha saydığımızda 101 ettiğini kolayca görürüz. Ancak kurallı bir çıkarma işlemi yapmamız istenildiğinde büyük sayının birler basamağındaki sayının da onlar basamağındaki sayının da küçük sayınınkilerden büyük olduğunu görürüz.
Basamaklar arasında kaydırmalar yaparak, yani yüzlük ve onluk bozarak yaptığımız işlemin olası bir somut resmi aşağıdakilerden hangisidir ?a) Üstteki resim.
b) Alttaki resim.
c) Her ikisi de değildir.
d) Her ikisi de olasıdır.
Renk bir ayırd edici olarak algılanmadığında her iki resim de aynı içeriğe sahiptirler.
Rengin bir ayırd edici olması da olasıdır.
Gerçekten soyutlamaya bir takım özelliklerin göz ardı edilmesi zorunludur.
7. Aşağıdaki çıkarmalardan iki tanesi yanlıştırlar.

I- 4753-3828=925    II- 14359-8685=5674   III- 3957-5345= 1388    IV- 7498-5639=1849

Bu iki hatalı işlem hangi seçenekte verilenlerdir ?

a) I ve II
b) II ve III
c) III ve IV
d) II ve IV
Önce işaret, tek-çift ve rakamlar toplamlarındaki 3 ve katlarının atılmaları yöntemlerini sınayınız .
Yöntemleri sınarken çıkarmaları toplamalara dönüştürünüz yani eksilen-çıkan=fark eşitliğini eksilen=fark+çıkan yapınız.
y
8. İki sayının farkı 128’dir. Eksilenden 30 çıkarıp, çıkana 23 eklersek yeni fark kaç olur ?

Yardım almak istediginizde fareyi "y" uzerine getiriniz veya "ry1/2" (ry2 var) uzerine tıklayınız.

RY1 RY2


a) 135
b) 121
c) 181
d) 75
ry1'e bakınız .
9. 3 katının 40 fazlasının %60'ının 50 eksiği 100 olan sayı kaçtır?

a) 35
b) 70
c) 105
d) 200/3
Önce 50 eksiği 100 olan : 150 .
%60'ı 150 olan : 250 (250*60/100 = 25*6 = 150) .
Bu durumda 3 katı = 210 .
10. 6 basamaklı rakamları birbirinden farklı en küçük tek sayı ile 4 basamaklı en büyük çift sayının farkı kaçtır?

a) 92347
b) 92348
c) 113458
d) 113459
11. Çarpma ile toplama arasındaki ilintiye benzer bir ilinti de bölme ile çıkarma arasında vadır.

55 - 6 - 6 -6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 = 1 eşitliğinin bölme işlemi olarak karşılığı hangisidir?

a) 55/6 = 9 ve kalan 1
b) 55/9 = 6 ve kalan 1
c) 55/9 = 6
d) 55/6 = 9
Bir sayıyı bir sayıya bölmek demek ikinci sayının birinci içerisinde kaç kez var olduğunu, yani ondan kaç kez çıkarılabileceğini bulmak demektir.
12. Hangi şık en küçük sonucu verendir?

a) 349 - 223
b) 562 - 441
c) 883 - 761
d) 1751 - 1639
13. Bu soruyu ve ardıl iki soruyu aşağıdaki şekle göre yanıtlayınız.

Kırmızı sayıdan mavi sayılar çıkarılırsa sonuç ne olur?a) 366
b) 281
c) 279
d) 359
Önce mavi sayıları toplayıp, toplamı çıkarınız.
14. Kahverengi çerçeveli sayılar toplamından turuncu çerçeveli sayıların toplamı çıkarılırsa sonuç kaç olur?

a) 2010
b) 1100
c) 1010
d) 1095
15. Yeşil çerçeveli sayıların toplamından sarı çerçeveli sayıların toplamı çıkarılırsa sonuç kaç olur ?

a) 166
b) 176
c) 165
d) 185
y
16. Bildiğimiz dört temel işlemden hangilerinde işlem işareti yerinde kalırken işleme giren sayıların yerleri değiştirilirse sonuç değişmez?

Yardım almak istediginizde fareyi "y" uzerine getiriniz veya "ry1/2" uzerine tıklayınız.

RY1 RY2a) Toplama
b) Toplama ve çıkarma
c) Toplama ve çarpma
d) Toplama, çarpma ve bölme
Söz konusu toplamın ya 3 ya da 13 olması gerektiği birler basamağındaki toplamadan hemen görülmektedir .
17. 37943794379437943794379437940 - 7356735673567356735673567356 = ?

a) 30587058705870587058705870584
b) 75887588758875887588758875880
c) 30557055705570557055705570554
d) 77447744774477447744774477447
Yanıtın birler basamağı 4 olmalıdır. İki seçenek uygundur.
Onlar basamağı 5 mi 8 mi sorusu kalır.
18. " 8056 - 497 = ? " işlemini yanıtlamak için en kolay yol hangisidir?a) Her iki sayıya da, hem eksilene hem de çıkana, 3 eklemek ve 8059 - 500 işlemini yapmak.
b) Resimde solda gorulen "onluk-yüzlük bozma" yontemini uygulamak.
c) Resimde sağda gorulen ... yontemini uygulamak.
d) Sayıları dogrudan birbirinden çıkarıp sonucun eksi olması halinde bu sonucu bir soldaki basamağa eklemek.
19. 8000008 - 2202020 işleminin sonucu kaçtır ?

a) 5777972
b) 5700008
c) 5700012
d) 5797988
Birler basamağı 8 olmalıdır.
20. 8000008 - 2002020 işleminin sonucunu doğru olarak hesaplamanın en kolay yolu hangisidir?

a) İki sayıyı alt alta yazıp çıkarma işlemini kurallarına göre yapmak.
b) 8 milyondan iki milyon çıkarmak.
c) 8 milyondan iki milyon çıkardıktan sonra iki bin daha çıkarıp on iki daha çıkarmak.
d) "a" ve "c" şıklarının ikisinden birini kendi becerilerimiz dikkate alarak uygulamak.
Burada en kolay yol c şıkkında verilen yoldur. Ancak bu işlemin zihinden yapılması çok zordur. Doğru olarak yapılması çok zordur.
Zihinden yaparak zaman kazanmaya çalışanlar hata olasılıklarını artırırlar. Bellek gücü yeterince iyi olanlar bu yolu denerlerse zaman kazanırlar ve kolay yapmış olurlar.
21. Birden yirmiye kadar olan ardışık tam sayıları bir artı bir eksi işareti ile topla- dığımızda sonuç kaç çıkar ?
(1-2+3-4+5-6+7-8+9-10+11-12+13-14+15-16+17-18+19-20=?)

a) 20
b) -10
c) -20
d) 0
Burada en kolay yol 20 sayı olduğunu ve sırayla sürdürüldüğünde her ardışık ikilinin "-1" ile sonuçlandığını görebilmektir .
22. Bir'den otuz'a kadar olan ardışık tam sayılar toplanırken bunların arasında beş ile tam bölünebilenler toplanmayıp da çıkarılırlarsa sonuç ne olur?
(1+2+3+4-5+6+7+8+9-10+11+12+13+14-15+16+17+18+19-20+21+22+23+24-25+26+27+28+29-30 = ?)

a) 255
b) 360
c) 465
d) 423
Burada bir'den otuz'a kadar olan sayıları toplayıp bu toplamdan bir'den altı'ya kadar olan sayıların toplamının on katını çıkarmak gerekir .
23. 111 111 111 - 99 999 999 = ?

a) 11111112
b) 11111111
c) 11111110
d) 22222222
99 999 999 + 1 = 100 000 000 olduğu gerçeğini kullanınız.
24. 888888888888888 - 99999999999999 = ?

a) 777777777777779
b) 888888888888889
c) 788888888888889
d) 99999999999999
Sayılar şaşırtıcı görülmektedirler ancak bir önceki soru benzeri bir durum vardır .
25. Bir yük gemisinde 80.000 ton yük var. Limana yanaştığı zaman 29,400 ton yük boşaltıyor. Ama, kalan yükün 1/2'si kadar da yük alıyor. Buna göre yükü kaç kg. azalır?

a) yükü azalmaz, artar.
b) 3,100
c) 310,000
d) 3,100,000
25 300 ton yük almıştır .
Ton-kg. birimlerine de dikkat ediniz.
This is the feedback!
TEST BAŞLANGICINA DÖN

SAYFAMIZI ZİYARET ETTİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ. YARARLI OLDUĞUMUZU UMUYORUZ.
Daha fazla yarar sağlayabilmemiz için önerilerinizi isoger1@hotmail.com'a lütfen yazınız.
ÇIKARMA TESTLERİ 1.3 İÇİN TIKLAYINIZ.
© 2011 , İsmail GERMAN. Her hakkı saklıdır!
Lütfen link vermeyi yeğleyiniz, Internet'in felsefesi budur.
Dilerseniz biz her türlü işbirliğine, koopertif çalışmaya açığız.

Share |


  
=> test-dr.com
  Logout
   Login


Test-Dr.com
GOOD SITE

Test-Dr.com
USEFUL SITE

VoltRank: Link Exchange
Promovare
Indexare
Seo
visit make money

online
online wie kann man
im internet geld
verdienen
see einfach schnell
geld
verdienen
how to make money
from internet
fast
and cool.