INTERSPORT Jena - hier klicken!
gb
     Test     
-Dr.
com
hz

İÖ 4. SINIF / MATEMATİK / DOĞAL SAYILARI ÇARPMA 1.2

MATEMATİK KOLAYDIR, YETER Kİ ÇALIŞINIZ. ÇALIŞINIZ Kİ KAZANINIZ.
BU SINAV KOŞULLARINDA ÖNEMLİ OLAN BİLMEK DEĞİL "ÇABUK YAPABİLMEKTİR"

  DOĞAL SAYILARI ÇARPMA İŞLEMLERİ
    ♦  
ÇARPAN OLARAK ADLANDIRILAN BİR   DOĞAL SAYIYI
    ♦  YİNE ÇARPAN OLARAK ADLANDIRILAN BİR   BAŞKA DOĞAL SAYI KADAR TOPLAMANIN   SONUCUNUN NE OLACAĞININ

  HER BÜYÜKLÜKTEKİ ÇARPANLAR İÇİN   BELİRLENEBİLMESİNİN YÖNTEMLERİDİR.
  BAŞKA BİR DEYİŞLE ÇARPMA BLOKLAR   HALİNDE, BLOK-BLOK, ÜSTÜNE SAYMADIR

    Ref.-1
y
1. Üç yüz otuz üç ile otuz üç çarpıldığında işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisi olur ?

Yardım almak istediginizde fareyi "y" uzerine getiriniz veya "ry1/2" uzerine tıklayınız.

RY1 RY2a) 10999
b) 10989
c) 11989
d) 11999


İki adet resimli yardım verilmiştir, gerekenlere bakınız!
2. 98x67 = ?a) 6556
b) 5566
c) 5556
d) 6566
Resimde verilen sayıların doğruluğunu denetleyiniz ! .
3. 375 x 164 = ?a) 615500
b) 60550
c) 61500
d) 625660
Tüm verilenlerin doğru olduğunu düşünmeyiniz, olanağınız var ise denetleyiniz. Verilenler gerek hatalı verilebilir, gerekse şaşırtmaca amaçlı olarak yanlış verilebilirler .
4. Aşağıda verilen çarpma işleminde hangi hatalar yapılmışlardır ?a) Basamaklara ait kutuların renklendirilmelerinde hata yapılmıştır.
b) Binler basamağında toplama hatası yapılmış, toplanılacak sayılara ilişkin bölümün ikinci satırında yalnız bir basamak kaydırılmıştır (iki gerekirdi).
c) a ve b şıklarının ikisi de doğrudur.
d) Hata yoktur.
İşlem, çarpma işlemi, hataları sorulmaktadır .
5. Aşağıdaki şekilde verilen verilerin doğru oldukları kabullenildiğinde "D-C" hangi değeri almalıdır ?


a) 5
b) 6
c) 11
d) belirlenemez
Yazılı "76" sayısının solunda nokta yoktur; bu 2xCD = 76 anlamlıdır .
6. Aşağıdaki soruda görülen C, B ve A rakamlarının değerleri hangi şıkta doğru olarak verilmişlerdir.Not: Bu tür sorular akıl yürütme+sınama yanılma yöntemi ile çözülebilir sorulardır. Belli bir çözüm yöntemleri yoktur. Sınavlarda karşılaşma olasılığını göz önüne alarak çözümde belli bir deneyim kazanmanın yararı vardır.
Bazen verilen sonuçları yerine koyarak sınama çok daha çabuk çözüm verebilir.

a) 1, 8 ve 0
b) 0, 8 ve 1
c) 8, 1 ve 0
d) 1, 0 ve 8
5xC = C ise C ya 0 ya da 5 olmalı (C+C=C diğer tek sayıları dışlar); yanıtlarda 5 yok, öyleyse 0.
5xB birler basamağında 0 olmalı bu da B çift sayı olmalı anlamlı.
7. Aşağıdaki çarpma işlemlerinin sonucu en büyük olanı hangisidir ?

a) 765844 x 755463
b) 775844 x 745463
c) 785844 x 735463
d) 765844 x 735463
Çevre uzunluğu aynı olan dikdörtgenler arasında en büyük alana sahip olan kare'dir. İki boyutlu bir şeklin eni ve boyu birbirine yakınlaştıkça alan/çevre oranı artar.
Bunun nedenini anlamaya çalışınız (gerekirse e-mail ile bize de sorabilirsiniz). .
8. Aşağıdaki işlemlerde kaç çarpım yanlışı yapılmıştır ?

I- 7x(8x5) = 5x(8x7) = 280     II- 15x7x9 = 105x9 = 945
III- 24x(3x5) = 12x30 = 360     IV- (6x48)x8 = 36x48 = 2704


a) 4
b) 3
c) 2
d) 1
IV'deki çarpmalar için bir önceki testimiz/soru 13 de verilen denetim yöntemini kullanabilirsiniz .
İlk 3 işlemdeki çarpmalar doğrudur o zaman 4. yanlıştır hatasına düşmeyip, 4.'yü sınayınız.
3 işlemi de sınayınız çünkü orada 3 adet eşitlik vardır ...
y
9. Bay Jetgil'in adımsayarı arızalanmış ve 8'leri atlayarak hangi basamakta olursa olsun 8 yerine 9 yazıp ilerlemektedir.
Kullandığı elektronik takvimin arızası daha da vahimdir, 4 ve 5 ' lerin ikisini de atlayıp 6 ' ya geçmektedir.
1 Mayıstan başlayarak 7 gün boyunca her gün yürüyüş yapan Bay Jetgil her akşam adımsayarında 5780 adım attığını görmüş, biraz şaşırmış, bu verileri takvim verileri ile çarpan bilgisayarının çıktısını görünce daha da şaşırmıştır.
Bay Jetgil'in bir haftada attığı gerçek adım sayısı ve bilgisayarında gördüğü günlük ortalama adım sayısı aşağıdakilerden hangileri olmalıdırlar ?


Yardim almak istediginizde fareyi "y" uzerine getiriniz veya "ry1/2" uzerine tiklayiniz.

RY1 RY2a) 3332x7 ve 4595
b) 4284x7 ve 4495
c) 6120x7 ve 5495
d) 4750x7 ve 5555


Adımsayar her 9 saydığında 10 gibi algılayarak basamak atlamaktadır. Bu durumda bilgisayarda görülen 5780'nin gerçek değeri 5x9x9x9 + 7x9x9 + 8x9 + 0 olur.
Takvim ise 7 gün yerine 9 gün gösterecektir ve adımsayarın gösterdiği toplam haftalık adımı, ortalamayı bulmak için, 9'a bölünecektir.
y
10. Aşağıdaki işlemi doğrulayan A ve B değerlerinin çarpımı kaç olur ?

Yardim almak istediginizde fareyi "y" uzerine getiriniz veya "ry1/2" uzerine tiklayiniz.

RY1 RY2a) 30
b) 6
c) 5
d) 24
Burada gerçekte A için 10 değer olasıdır ve bunları sınamak en kolay yoldur. Garantili olandır da. Tenbellik ederek kısa yol aramaktansa A yerine 9 koyup çarpma işlemini yapınız. Sonraki değerler için çarpma işlemine gerek yoktur. A'nın bir eksilmesi çarpımın 40 eksilmesi anlamına gelir .
11.  46438754 x 889 = ?

a)  4128405236
b)  41284052306
c)  412840526
d)  41288052306
1000 x 46438754 - 111 x 46438754 daha kolay olabilir !
12.  5544 x 24 = ? sorusunda en kolay yol hangisidir ?

a)  Doğrudan çarpmak.
b)  İki katını (1. sayı olarak) alıp bunu 11 ile çarpmak (sonuç ikinci sayı) ve iki sayıyı toplamak.
c)  İki katını ve iki katının da da iki katını almak, birincinin sonuna bir sıfır koyup iki sayıyı toplamak.
d)  100 ile çarpıp 4'e bölmek ve sonuçtan 5544'ü çıkarmak.
a:5544x24=22176+110880=133056 (ancak çarpma işlemlerini yapmak gerekli)
b:110880+22176=133056
c: 11088+11088+110880=133056 .
13. Biri diğerinin 4 katı olan iki sayının toplamı 625'tir.
Bu iki sayının çarpımı kaç olur ?

a) 6250
b) 62500
c) 6500
d) 65000
Sayılar 125 ve 500 olmalıdırlar .
14. Çiftçi Ahmet Bey koyunlarını eşit sayı içeren sekizerli gruplar halinde beslemektedir.
Bir gün için açtığı bir çuval yemi her bir gruba 4kg. olarak verirse geriye 11 kg. yem kalmakta, 5kg. olarak verirse geriye 4kg. yem kalmaktadır.
Ahmet Bey'in kaç koyunu olmalıdır ?

a) 54
b) 55
c) 53
d) 56
İlk olarak kaç grup koyun olması gerektiğini bulunuz .
15. 12x196xA = 196x10xB eşitliği geçerlidir.
Ek olarak A ve B sayıları 100'den küçük iseler AxB çarpımı en çok hangi değeri alabilir ?

a) 7680
b) 96 x 96
c) 96 x 75
d) 8849
En küçük A değeri 10, B değeri 12 olabilir .
16. Ali ile Osman'ın cevizlerinin toplamı 45'dir.
Paylaşma sırasında her seferde Ali 3 ve Osman 2 ceviz alırsa paylaşma bittiğinde Ali'nin kaç cevizi olur ?

a) 18
b) 27
c) 30
d) 40
9 kez paylaşma yapılacaktır.
17. Çarpanlarından biri 7 olan iki sayılı bir çarpma işleminde ikinci çarpanın birler ve onlar basamağı hatalı olarak yer değiştirmiş ve sonuç 896 olarak bulunmuştur.
Sonuç gerçekte kaç olarak bulunmalı idi ?

a) 812
b) 869
c) 182
d) 1274
7x128 = 896 eder .
18. Çarpımları 36 olan 3 doğal sayının toplamı olma özelliği taşıyan tüm doğal sayıların ortalamaları kaç olur ?
Not: Bir doğal sayı, başka başka sayıların toplamı olarak, kaç kez bu özelliği taşıyorsa o kadar yinelenerek yazılabilir.

a) 18
b) 34
c) 17
d) 10
17 ve 18 dolaylarında olduğunu, örnek sayılara bir göz atarak, tahmin edebilirsiniz.
İlk olarak 1,1,36 ; 1,2,18 ; vb. kaç adet seçenek olduğunu bulunuz.
İkinci olarak her seçenek için çarpanların toplamını bulunuz.
Üçüncü olarak bu seçenek toplamlarının toplamını bulunuz.
Son olarak bu bulduğunuz toplamı seçenek adedine bölünüz .
19. 1'den 10'a kadar olan doğal sayıların çarpımı, 1'den 5'e kadar olan doğal sayıların çarpımının kaç katıdır ?

a) 60240
b) 100240
c) 30240
d) 80240
6x7x8x9x10=... .
20. 1'den 7'ye kadar olan doğal sayıların çarpımı, 1'den 7'ya kadar olan doğal sayıların toplamının kaç katıdır ?

a) 180
b) 90
c) 108
d) 120
1+2+3+4+5+6+7=28
1x2x3x4x5x6x7=(2x6)x(3x4)x35 .
21. Erdal ve arkadaşları İstanbul-Ankara arasında yarışmışlar ve sütün grafiğinde görülen ortalama hızlarla (km/saat) yarışı bitirmişlerdir.
Erdal'ın arkadaşlarının bir saatte toplam olarak aldıkları mesafe ne kadardır ?a) 949
b) 948
c) 810
d) 809
Soru "Erdal ve arkadaşları" na değil "Erdal'ın arkadaşlarına ilişkindir.
Toplanması gereken sayılar 132, 133, 134, 135, - , 137 ve 138 dir.
136 da dizide ola idi toplam ortalaması 135 olan 7 sayı var denerek hesaplanabilirdi. Ve tabii 135x7=945 olurdu .
22. "Alaca" olarak adlandırılan bir Holstein kırması süt ineğinin doğum yaptıktan hemen sonra verdiği süt miktarı, 30 günlük ortalamalar olarak, aşağıdaki sütun grafiğinde verilmektedir.
Bu ineğin verdiği yıllık süt miktarı ne kadar olur ?a) 5470
b) 5670
c) 1300
d) 930
İki hususa dikkat ediniz:
1. Her bir 30 günlük süt miktarını bulmak için günlük miktarı 30 ile çarpınız.
2. Yıllık miktarı ortalaması 30x21 kg.=630 kg. ...üzerinden bulunuz .
23. 150 m. uzunluğunda bir ip her biri bir diğerinden 10 m. uzun olan 5 parçaya bölünmüştür.
En uzun parçadan 50 tane ard arda eklenirse toplam uzunluğu kaç m. olur ?a) 2300
b) 500
c) 1000
d) 2500
Bu tip bir soruda 1'den 5'e kadar olan sayıların toplamının 15, ortalamasının 3 ve en büyüğünün 5 olduğunu bilmekte yarar vardır.
Düşünmeden hemen yanıtlarsınız. .
24. Aşağıda görülen şekillerle ilintili olarak kullanılan ifadelerden hangileri doğrudurlar ?

1. Sağ taraftaki tek işlemde 172 ve 896 sayıları çarpılmaktadırlar.
2. Tümü birbirinin benzeri, eldesiz çarpma, yalnızca toplamada eldeleri dikkate alarak çarpma yöntemleridir.
3. Sayılar yerleştirilirlerken basamak değerleri dikkate alınarak yerleştirme yapılmaktadır.
4. Toplama işlemleri çapraz yönde yapılmaktadırlar.a) 1 , 2 , 3 ve 4
b) 2 ve 3
c) 3 ve 4
d) 1 , 3 ve 4
Şekiller bir tel kafese benzedikleri için bu çarpma yöntemine "kafes yöntemi" ve yöntemin değişik formları denir . Öğrenmenin yararlı olacağı haller ve bu yöntemle daha kolay çözülebilecek sorular olabilir.
172x896 = 154112.
Sol üstte toplamalar dikinedirler.
25. A ve B birer rakam olmak koşuluyla A21 x B11 = 109931 ise A ve B toplamı kaç olmak durumundadır ?a) 4
b) 5
c) 13
d) 7
Burada da ya sınama yanılma yöntemi ya da verilen şekilden yararlanarak sonucu bulmayı deneyebilirsiniz.
Sarı renkli çaprazda A+B+2 = 9 görülmektedir.Bu çözüm de bazen bu yöntemin çok kolay sonuç verebileceğinin işaretidir.
This is the feedback!

SAYFAMIZI ZİYARET ETTİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ. YARARLI OLDUĞUMUZU UMUYORUZ.
Daha fazla yarar sağlayabilmemiz için önerilerinizi isoger1@hotmail.com'a lütfen yazınız.
ÇIKARMA TESTLERİ 1.3 İÇİN TIKLAYINIZ.
© 2011 , İsmail GERMAN. Her hakkı saklıdır!
Lütfen link vermeyi yeğleyiniz, Internet'in felsefesi budur.
Dilerseniz biz her türlü işbirliğine, koopertif çalışmaya açığız.

Share |


  
=> test-dr.com
  Logout
   Login
VoltRank: Link Exchange
check binary
options trading
platform
online work from

home
best geld verdienen
im internet
legal
Submit Articles at
ArticleAbode.com
Articles Directory