INTERSPORT Jena - hier klicken!
Register.com Hosting 125x125
Over 1500 products from Teacher Created Resources
Over 1500 products from Teacher Created Resources


ClickN KIDS Beginning Reading & Spelling Programs
ClickN KIDS Beginning Reading & Spelling Programs
ClickN KIDS Beginning Reading & Spelling Program$4.99/month Websites at Network Solutions!
FREE .MOBI with a goMobiâ„¢ Mobile Website
Try the new 5-Factor Snack bars
gb
     Test     
-Dr.
com
hz

İÖ 4. SINIF / MATEMATİK / DOĞAL SAYILARLA BÖLME 1.1

MATEMATİK KOLAYDIR, YETER Kİ ÇALIŞINIZ. ÇALIŞINIZ Kİ KAZANINIZ.
BU SINAV KOŞULLARINDA ÖNEMLİ OLAN BİLMEK DEĞİL "ÇABUK YAPABİLMEKTİR"

  DOĞAL SAYILARLA BÖLME İŞLEMLERİ
    ♦  
BÖLEN OLARAK ADLANDIRILAN BİR   DOĞAL SAYININ
    ♦  BÖLÜNEN OLARAK ADLANDIRILAN BİR   BAŞKA DOĞAL SAYIDAN KAÇ KEZ ÇIKABİ-   LECEĞİNİN ve KALANIN NE OLACAĞININ

  HER BÜYÜKLÜKTEKİ SAYILAR İÇİN   BELİRLENEBİLMESİNİN YÖNTEMLERİDİR.


    Ref.-1
1. Şekilde görülen işlemde kırmızı dikdörtgen içerisindeki sayıya ne ad verilir ?a) tamsayı
b) doğal sayı
c) 48675
d) bölünen
İşlem bir bölmedir ve bölme işleminin elemanları bölünen , bölen , ... .
2. 1. soruda verilen şekilde 75 sayısının altına gelecek olan sayı nasıl belirlenir ?

a) bölen ile bölüm'ün birler basamağındaki sayının çarpılmasıyla
b) 72
c) bölünen ile bölüm'ün birler basamağındaki sayının çarpılmasıyla
d) bölen ile bölüm'ün çarpılmasıyla
sayının nasıl saptandığı sorulmaktadır, dikkat ediniz !
3. 1. soruda görülen bölme işleminde kalan en çok kaç olabilir ?

a) 8
b) 9
c) 3
d) 1
Bölen 9 ise kalan en çok 8 olabilir ama bu bölünen'in bilinmemesi hali için geçerlidir .
4. (75x15) - (75/15) işleminin sonucunda hangi sayı elde edilir ?

a) 1125
b) 1120
c) 1116
d) 1006
Bir işlemde olan sayıların hepsi 5 ile bölünebilir ise sonuç da 5 ile bölünebilir olmalıdır .
5. Bölen'in 24 , bölüm'ün 358 ve kalan'ın 9 olduğu bir bölme işleminde bölünen kaç olmalıdır ?

a) 8261
b) 8361
c) 8601
d) 8761
24x358 = 35800/4 - 358 = 17900/2 - 358 = 8950 - 358 = 8600 - 8 = 8592 .
y
6. Bildiğiniz gibi çarpma kısa yoldan toplama, bölme kısa yoldan çıkarma işlemidir. Bölme işleminde bölünenden böleni kaç kez tam olarak çıkarabileceğimizi saptarız; kalan var ise de bunu kalan olarak saptarız.
1398/6 işleminin 6 ' ları çıkararak yapılmasında çıkanların doğru sıralamasını ve sonucu aşağıdakilerden hangisi doğru olarak verir ?


Yardim almak istediginizde fareyi "y" uzerine getiriniz veya "ry1/2" uzerine tiklayiniz.

  RY1 RY2a) 100+10+10+10+3=133
b) 100+100+10+10+10+3=233
c) 100+10+10+10=130
d) 100+100+10+10+10=230
Resimli Yardım 1 yeterince aydınlatıcıdır, tıklayınız .
7. 1398/6 işlemini normal yoldan yaparken ilk yaptığımız işlem aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.
Bu işlemin anlamı aşağıdakilerden hangisidir ?a) Bilmiyorum
b) Kural budur
c) 13 sayısının içinde 6'nın kaç kez olduğu saptanmaktadır.
d) 1300 sayısının içinde 200 kez 6'nın var olduğu saptanmış ve işlemin kalanının 100 olduğu belirlenmiştir.
İşlemin anlamı yani neden öyle yapıldığının açıklanması sorulmaktadır .
8. Bir bölme işleminde bölen 11 ise olası kalanların toplamı kaç olur?

a) 55
b) 10
c) 45
d) 36
Soru 1 ' den 10 ' a kadar olan sayıların toplamını bulunuz anlamlıdır .
9. Bir dersane örencilerinin her gün 100 soru çözmesini önermektedir. Bir öğrenci bu öneriyi yapmış ve 1 Ocak tarihinden 31 Mayıs tarihine kadar 15200 soru çözdüğünü saptamıştır.
Bu yılın tarihinin 4 ile bölünmesinden elde edilen bölüm ve kalan aşağıdakilerden hangisi olabilir ?

a) 502 ve 1
b) 502 ve 0
c) 502 ve 3
d) 502 ve 2
Ocak 31, Şubat 29, Mart 31, Nisan 30 ve Mayıs 31 gün olarak alınmalıdır ki toplamda 152 gün soru çözülmüş olsun; Şubat 29 gün olmalıdır .
10. İki sayının çarpımı 66675 ' tir. Çarpanlardan biri 127 olduğuna göre diğeri kaç olmalıdır ?

a) 555
b) 375
c) 525
d) 645
Basit bir bölme işlemi sonucu verir; bölme çarpmanın ters işlemidir .
y
11. "Bir sayının 3 ile kalansız bölünebilmesi içim rakamlarının toplamının 3'ün katı olması gerekir." daha 4. sınıfta öğrenilen bir kuraldır. Meraklı bir öğrenci olan Mehmet bu kuralın neden geçerli olduğunu 2 basamaklı sayılar için anlamak istemiş ve bir açıklama bulmuştur.
Mehmed'in açıklaması aşağıdakilerden hangisi olabilir ?


Yardim almak istediginizde fareyi "y" uzerine getiriniz veya "ry1/2" uzerine tiklayiniz.

RY1 RY2a) Anlayamıyorum
b) 10 tabanlı saymada 10'dan küçük sayılar için 3'ün katları 3 ile bölünebilirler ve 10'dan büyük sayılar için sayısal değer 9+rakamsal değer, 20'den büyük sayılar için sayısal değer 18+rakamsal değer ve böylece sayısal değer 9'un katları+rakamsal değer olmaktadır.
c) 100'den küçük sayılar için bir sayı ve bu sayının rakamlarının yer değiştirmiş hali toplandığında 99 olur ve 99 9'un katıdır.
d) Kuralların açıklanmalarına gerek yoktur; kural kuraldır.
Bir anlayış sorusudur resimli yardım açıklama yapmaktadır; anlamak için öğrenmeyen öğrenciler geçebilir .
12. 10 tanesi 1 lira olan küçük sakızlardan 3 tane alan Demir kaç kuruş ödemelidir ?

a) 10
b) 3
c) 30
d) 20
Önce 1 tane için kaç kuruş ödenmesi gerektiğini bulunuz .
13. Hem bölen hem de bölünenin son aynı sayıda basamağında 0 rakamı var ise bölme nasıl kolaylaştırılır ?

a) Ortak sıfır içeren basamakların sıfırları kaldırılır.
b) Bölenin son sıfırları kaldırılır.
c) Bölünenein son sıfırları kaldırılır.
d) Bölen ve bölünenin birler basamağındaki sıfırlar silinir.
Sıfır içeren son basamaklar örneğin birler, onlar ve yüzler basamağı ise her iki sayı da bin ile bölünebilir demektir ve bu sadeleştirme yapılır. 10 , 100, 10000 vb sayılarla ortak olarak bölünebilme durumlarında da ... .
14. 6 metre kumaştan iki arkadaş elbise yaptırmak istemektedirler ve birinin boyu uzun olduğu için kumaşı diğerininkinden 40 cm daha uzun olmalıdır
Büyük kumaşın ölçüsü için aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?

a) 6/2 m + 20 cm
b) 6/2 m + 40 cm
c) 6/2 m.
d) 6/2 m + 10 cm
Eşit paylar için 6/2 m ölçü doğru olur.
15. Parantezli işlemlerde önce parantez içleri hesaplanır.
Bu hesaplamada doğru işlem sırası aşağıdakilerden hangisidir ?

a) bölme, çarpma, toplama, çıkarma
b) toplama, çarpma, bölme, çıkarma
c) çarpma, bölme, toplama, çıkarma
d) işlemler istenilen sırada yapılabilirler.
Önce çarpmaların yapılması gerekir .
16. 3x20:4x4 işleminin sonucu kaç olur ?

a) 60/8
b) 15/4
c) 60
d) 15/8
60/16 olarak düşünülmelidir .
17. 10011001:1001 = ?

a) 10001
b) 100001
c) 1001
d) 101
10010000/1001 + 1001/1001 olarak görünüz .
18. 99999/8888 işleminin kalanı hangi sayı olur ?

a) 1099
b) 3001
c) 2231
d) 2531
Bölüm açıkça 11'dir ve 88880+8888= ... ?
19. 10/3 , 100/33 , 1000/333 , 10000/3333 , ... işlemlerinin kalanı 1' dir.
Bu sayıların yukarıda açık olarak yazılı olan ilk dördünün bölünenleri toplamından yeni bir bölünen ve bölenleri toplamından yeni bir bölen oluşturulursa işlemin kalanı kaç olur ?

a) 1
b) 4
c) 0
d) 5
Oluşan yeni işlem 11110/3702 olmaktadır .
20. 3807 ; 1269 ; 423 ; 141 ; ? örüntüsünün son elemanı hangi sayıdır ?

a) 47
b) 51
c) 15
d) 20
Bir bölme işlemi sorusu olan bir örüntü bölme işlemi içermelidir; verilen son iki sayıyının büyüğünü küçüğüne bölünüz .
21. Beş katına 100 eklenince 385 elde edilen sayı hangi sayı olur ?

a) 57
b) 77
c) 55
d) 45
Önce verilen sayıdan 100 çıkarıp 285 sayısını bulunuz .
22. Şekilde görülen delikli sac levha 1 cm3'ü 8 g gelen bir metalden yapılmıştır ve kalınlığı 2 mm. ' dir.
Tartıldığında 16 kg gelen bu levhanın delinmemiş hali delikli halinin kaç kat ağırlığındadır ?a) 3
b) 2
c) 1/2
d) 4
Tüm ölçüleri cm ve g 'a dönüştürerek işlem yapınız .
23. 1111/11 işleminin sonuçu kaç olur ?

a) 11
b) 111
c) 22
d) 101
Bölen iki basamaklı olduğu için bölüneni 1100 + 11 olarak algılayınız .
24. 66:6+60:10-15 = ?

a) 0
b) 2
c) -6
d) 15
Önce bölmeler yapılmalı .
25. 20527/13 = ?

a) 1579
b) 1371
c) 1313
d) 1513
Şıkları denemek ve 1'ler basamağı çarpımında birler basamağı 7 olan bir sayı veren şıkkı bulmak en akılcı yoldur .
This is the feedback!
TEST BAŞLANGICINA DÖN

SAYFAMIZI ZİYARET ETTİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ. YARARLI OLDUĞUMUZU UMUYORUZ.
Daha fazla yarar sağlayabilmemiz için önerilerinizi isoger1@hotmail.com'a lütfen yazınız.
ÇIKARMA TESTLERİ 1.3 İÇİN TIKLAYINIZ.
© 2011 , İsmail GERMAN. Her hakkı saklıdır!
Lütfen link vermeyi yeğleyiniz, Internet'in felsefesi budur.
Dilerseniz biz her türlü işbirliğine, koopertif çalışmaya açığız.

Share |


  
=> test-dr.com
  Logout
   Login
VoltRank: Link Exchange
Get our toolbar!

Alexa Site Audit
1.0" LCD A2DP Bluetooth MP3 Player FM Transmitter with Caller ID Handsfree (SD/MMC/USB/2.5mm) for $14.81 + Free shipping

Card Reader MP3 Player With TF Card Support/Clip Design for $8.96 + Free shipping
Register.com SEO 300x250 banner

4GB Trendy Spy Camera Camcorder Video Recorder Watch for $32.99 + Free shipping with coupon code 4GBSPY at Mostbuying.com

Web-Based Lesson Planner
Body Fat Monitors
Network Solutions - $5.99 per month Hosting
Up to 70% off Domains at Network Solutions

Ekim ayından bu yana yayında olan Yeniçarşım.com, alışkın olduğumuz e-ticaret sitelerinden oldukça farklı. Site şimdiden sloganı olan “Evden çıkmadan çarşıya çık” mottosunu fazlasıyla yerine getiriyor. Çünkü şimdiden Yeniçarşım.com’da yüzlerce mağaza var ve siz dilediğiniz ürünü bu mağazalar arasından seçerek kolaylıkla satın alabiliyorsunuz. Üstelik, internetten alışveriş yaparken en çok çekindiğimiz “güvenlik” engelini Hürriyet Güvenli Alışveriş Sistemi ile çözmüşler. Sistemi açıklayan video:Yeniçarşım.com’un diğer alışveriş sitelerinden önemli farkları var. Platformun en belirgin karakteristiği olan alıcı ile satıcıyı bir araya getirme stratejisi, satıcıların (mağazaların) ticari kuruluş olması gibi akıllıca bir taktikle desteklenerek, son derece başarılı bir sistem getirilmiş durumda. Yeniçarşım.com’da satış yapan her mağaza, ticari unvana sahip, fatura kesen ve dolayısıyla garantili ürün satan mağazalar. Bu sayede aynı ürünü birden fazla mağaza arasından güvenle seçerek satın alabiliyorsunuz. Herhangi bir problemde “Hürriyet Güvenli Alışveriş Sistemi” ve Yeniçarşım’ın başarılı müşteri hizmetleri departmanı hizmetinizde.

www.yenicarsim.com'da 24 farklı kategoride onbinlerce ürün bulunuyor. Giyimden aksesuara, elektronikten beyaz eşyaya kadar aradığınız her şey Yeniçarşım.com’da.

Ayrıca, www.facebook.com/yenicarsim ve www.twitter.com/yenicarsim adreslerinden ise Yeniçarşım’ı takip edebilir, kampanya ve fırsatlardan haberdar olabilirsiniz.

Bir bumads advertorial içeriğidir.
check electronic

cigarette
here legitimate
work from home
opportunities